Beste forumleden,

De forumregels, zoals die via het menu kunnen worden opgevraagd zijn, hoofdzakelijk tekstueel, hier en daar aangepast. De hoofdlijnen zijn niet veranderd. Gepoogd is om de tekst begrijpelijker en wat scherper geformuleerd te krijgen. Een en ander is tot stand gekomen in samenwerking tussen bestuur en moderatoren .

We hebben dit zo zorgvuldig mogelijk gedaan, maar uiteraard kunnen er toch onduidelijkheden of tikfouten ingeslopen zijn. Als dat het geval is dit graag via een PB melden bij het moderator2-account.