Nauwkeurigheid van hoogteprofielen

De nauwkeurigheid van hoogteprofielen is recent in enkele topics zijdelings aan de orde geweest. Ik heb me met die kwestie rond 2014 intensief beziggehouden toen de beheerder (en eigenaar) van de Crazy-Guy-on-a-Bike site, Neil Gunton, ook hoogteprofielen en berekeningen van ‘elevation gain’ aan zijn Google-Maps kaartjes wilde toevoegen. Ik heb hem toen geholpen met routes die ik zelf gefietst had en waar ik betrouwbare hoogte-informatie over had. Daaruit kwamen inzichten in foutenbronnen. Ik heb ook geëxperimenteerd met algorithmes om die fouten te reduceren. Afgelopen jaar kwam daar nog een vergelijking van divers kaartmateriaal bij. Het leek me informatief om dit onderwerp hier op te schrijven. Waarschijnlijk zijn er anderen die er ook iets over kunnen zeggen.

Het is altijd makkelijk als je een voorbeeld bij de hand hebt waarvan je de uitkomst vrijwel precies weet. Zo’n voorbeeld is het 3-passenrondje in midden-Zwitserland: Grimsel – Furka – Susten. Ik heb dat rondje van 118 km vaak gereden ; het bestaat uit 3 lange on-onderbroken klims en 3 afdalingen zonder tegenstijgingen. De hoogten van de drie dorpjes waar de klims beginnen zijn : Innertkirchen - 627 m; Gletsch - 1762 m en Wassen - 908 m. De pashoogten zijn : Grimsel 2173 m ; Furka 2472 m ; Susten 2247 m. Optellen en aftrekken levert dan voor het totaal : 3550 hoogtemeters.

Afbeelding

Als ik die route in Ride-with-GPS uitzet (zie plaatje), komt er een hoger getal uit : 3810 meter, een verschil van 260 meter. Geen groot verschil, 7%, maar het is toch interessant om na te gaan waar dit verschil vandaan kan komen.

Als eerste valt in het hoogteprofiel op dat er op de top van de Susten (de derde top in het hoogteprofiel) een puntje staat dat tot 2286 m reikt. De weg loopt daar in een tunnel op 2247 meter. Dat verklaart al meteen 40 meter van het verschil. De berekening is gebaseerd op de hoogte van het aardoppervlak ter plaatse. Op welke hoogte de weg in de tunnel loopt zit niet in de digitale hoogtekaart. Maar voor het resterende verschil is vooralsnog niet gemakkelijk een verklaring te vinden.

Afbeelding

Een tweede voorbeeld is mijn vaste trainingsrondje van 55 km. Ik heb dit misschien wel honderd keer gefietst, vaak met een Polar sporthorloge dat elke 5 seconden tijd, snelheid, hartslag en hoogte registreert. De hoogte wordt gemeten met een barometer. De resultaten van de totale stijging die ik verzameld heb liggen rond een gemiddelde van 30 meter, met een bandbreedte van 10 tot 50 meter. Nu is een barometer geen feilloze hoogtemeter. Als de luchtdruk tijdens de rit, ca. 1h45m, niet constant is, zal het effect daarvan tot uiting komen in de totale stijging. Maar het gemiddelde van 30 meter stijging lijkt een betrouwbare schatting. Ik heb een Topografische Atlas van Nederland waarin op diverse punten van de route de hoogte tot een cijfer achter de komma staat vermeld. De bron is de Topografische Dienst Nederland (TDN). Eindhoven ligt op ongeveer 15 meter NAP, het laagste punt van de route is ongeveer 10 meter NAP en het hoogste punt 17 meter. De hoogteveranderingen gaan heel geleidelijk, nauwelijks merkbaar, behalve één hoge brug over het Wilhelminakanaal die waarschijnlijk wel tot 22 meter NAP komt.

Deze route uitgezet op de testversie van Neil Gunton kwam op maar liefst 216 klimmeters! Als je het hoogteprofiel analyseert, blijken er enkele pieken in te zitten van 20 en 24 meter. Bij nader bestudering blijken die pieken altijd te liggen waar de route door een bos loopt. De verklaring is opeens duidelijk. De hoogte-informatie van de digitale kaarten van Google komt van satellietwaarnemingen. Vanuit een satelliet wordt waarschijnlijk niet de hoogte van het aardoppervlak maar toppen van de bomen gemeten. Het is alsof de route over de kruinen van de bomen loopt! Met behulp van de topografische atlas, zag ik dat overal waar de weg het bos in loopt, er ongeveer 7 meter hoogte bijkomen. Omdat er flink wat bosperceeltjes in de route zitten, is dit waarschijnlijk de belangrijkste verklaring van het grote verschil.


Mensen die les in statistiek hebben gehad, hebben meestal onthouden : “Hoe meer waarnemingen, hoe nauwkeuriger het resultaat”. Het wil er dan maar moeilijk in dat de fout in berekende stijging kleiner wordt naarmate je minder punten neemt. Toch is dat zo. De verklaring is dat je bij het opmeten van een klim eerst kijkt of het volgende punt hoger of lager ligt dan het voorafgaande. Alleen veranderingen in de positieve richting tellen mee. Toevallige fouten in de meting tellen daardoor op, in plaats van dat ze tegen elkaar wegvallen. Mijn advies aan Neil Gunton was dan ook: op vrijwel vlakke of monotoon hellende stukken moet je het aantal punten voor de berekening uitdunnen en op plaatsen waar een stijging in een daling overgaat, of omgekeerd, moet je het aantal punten zo groot mogelijk nemen. Ik weet niet hoe hij dat precies verwerkt heeft, maar in zijn huidige versie komt de stijging van mijn trainingsroute op 131 meter. Dat is nog ongeveer 100 meter te veel. 130 Meter klimmen over 55 km lijkt niet veel, maar zulke hoogteverschillen zouden zeker niet meer onmerkbaar verlopen. Het karakter van de route zou echt anders zijn. Procentueel is de fout natuurlijk ook heel groot.

Dezelfde route uitgezet in Ride-with-GPS komt op 152 hoogtemeters. Ook daar is weer vast te stellen dat alle bossages tot een ‘fake’ stijging van ongeveer 8 meter leiden. In onderstaand plaatje maakt de route een scherpe bocht op de rand van het bos, wat tot de dubbele piek leidt op 22 km in het plaatje boven. RWGPS gebruikt hetzelfde Google kaartmateriaal als CrazyGuy, maar waarschijnlijk een iets ander algorithme.

Afbeelding

Een vraag is: is elke flinke boom langs de route dan een stijging van ca. 5 meter? Nee, dat lijkt niet zo. Ik weet niet of en hoe Google de satellietwaarnemingen bewerkt. Waarschijnlijk wordt er voor vrijstaande bomen een ‘spike filter’ toegepast, waardoor dat punt helemaal weggelaten wordt. Maar ik vermoed dat zo’n filter wel ruis aan de metingen toevoegt en dat die accumuleert tot de totaalstijging. Ik denk dat dat dit belangrijkste verklaring is voor grote procentuele fout bij routes in vlak of glooiend terrein.

Tunnels kun je niet als kaartfouten rekenen. Bossages zijn een probleem van satellietmetingen. Ze tellen vooral op als ze niet uitgestrekt zijn. Wat je wel als een kaartprobleem kunt beschouwen is zichtbaar op een route die ik uit de VS doorgespeeld kreeg: een trainingsroute rondom Roanoke (Virginia). Daar zat een onverklaarbare scherpe dip van 50 meter in het hoogteprofiel, die een onmogelijk steile afdaling en klim suggereerden. Duidelijk was van de kaart dat het om een brug over een diep rivierdal ging. Pas in satellite-view werd duidelijk dat deze fout ontstond doordat de weg op de kaart net opzij van de brug werd gepositioneerd!

Afbeelding

Dit lijkt misschien een incident, maar ik vermoed dat smalle wegen die dicht bij een steile rotswand lopen of aan een kant een diepe kloof hebben, wel vaker tot grote fouten leiden omdat ze niet nauwkeurig gepositioneerd zijn.

Deel 2: vergelijking van divers digitale kaartmateriaal volgt binnenkort
math schreef:
do 18 jan, 2018 01:17


Dit lijkt misschien een incident, maar ik vermoed dat smalle wegen die dicht bij een steile rotswand lopen of aan een kant een diepe kloof hebben, wel vaker tot grote fouten leiden omdat ze niet nauwkeurig gepositioneerd zijn.

Deel 2: vergelijking van divers digitale kaartmateriaal volgt binnenkort
Ik zet mijn routes uit op ridewithgps en een weg door een smal dal met rotswanden ernaast geeft vrijwel standaard een heel grillig hoogteprofiel met veel pieken en dalen, terwijl de weg gelijkmatig stijgt. Dit precies om de reden die je noemt: de positie van de weg op de kaart wijkt iets af van de werkelijkheid.

BV de startklim op deze route: https://ridewithgps.com/routes/22599195
Goed topic!

Ik zit met dezelfde vragen. Ik heb altijd al het idee (of eigenlijk weet ik het zeker) dat het aantal hoogtemeters in mijn fietsverslagen veel te hoog is. Ik haal achteraf altijd wel rare pieken uit het profiel (bijv agv smalle kloven, steile bergwanden), maar niet op microniveau. Dat van die bomen, daar had ik nooit bij stilgestaan. Al die hoogtemeters in MTB routes moeten we dus ook met een korrel zout nemen.
De vraag is waarom je alles precies en zo exact mogelijk in cijfers wilt kunnen uitdrukken. Wat mij betreft geldt hoe meer je je als fietser op het pad begeeft van metingen, hoe minder het reis/fietsplezier. Ik snap mensen met hartfrequentiemeters ook niet, om dezelfde reden. Maar evengoed leuk uitgezocht en toegelicht, dat wel.
Georg schreef:
do 18 jan, 2018 08:07
De vraag is waarom je alles precies en zo exact mogelijk in cijfers wilt kunnen uitdrukken. Wat mij betreft geldt hoe meer je je als fietser op het pad begeeft van metingen, hoe minder het reis/fietsplezier. Ik snap mensen met hartfrequentiemeters ook niet, om dezelfde reden. Maar evengoed leuk uitgezocht en toegelicht, dat wel.
Voor mij zijn hoogteprofielen en hoogtemeters informatief. Mede op basis daarvan kan ik een route bedenken. Zeker in gebieden met hoge passen en weinig overnachtingsplekken kan dat handig zijn. Ik ben altijd blij als ik zulke informatie aantref in verslagen van anderen. Dus deel ik die info zelf ook.

Verder vind ik het nut (voor jou en mij) los staan van het 'willen weten', het 'werkingsprincipe' willen doorgronden. Nieuwe kennis start bij nieuwsgierigheid. Ik vind het echt gaaf dat Math dit wil uitzoeken.
Wel, de reden ligt voor mij persoonlijk voor de hand. Voor de planning van een tocht is het handig om te weten hoeveel hoogtemeters er in een etappe zitten en hoe steil de hellingen zijn. Zeker bij het plannen van een offroad tocht deels over wandelpaden. Een helling van 40% die in werkelijkheid niet bestaat, vormt niet zo'n groot obstakel, maar bestaat die wel, dan kun je maar beter op zoek gaan naar een andere route.
Daarom zou het leuk zijn als automatisch gegenereerde hoogteprofielen precies klopten, zodat je niet alles nog eens "handmatig" hoeft na te lopen.
Ik kan de vermoedens bevestigen. Een paar dingen erbij:

De statistische wetmatigheid dat resultaten beter worden geldt alleen voor statistische ("ruis") afwijkingen. Het geldt dus niet voor dingen als bosperceeltjes want elk bosperceeltje leidt alleen maar tot meer hoogtemeters. Dat is geen ruis, maar een systematische fout. (corrigeer me als dit niet de juiste term is, het is een tijd geleden...)

De oorzaak van fouten in routeprofielen ligt denk ik inderdaad in de lage resolutie van de hoogtedata. Daardoor worden wegen slecht gezien. Wegen, zeker moderne, zijn daarbij vaak in kleine dalletjes op een dijk of verhoging aangelegd en nabij een lokale top in een insnijding in het landschap. Als dat niet opgepikt wordt door de hoogtesatelliet, dan mis je doorlopend hoogtemeters.

Dat het zo is kun je fraai zien als je met Google Earth inzoomt op een kanaal in een heuvelachtig gebied of de rand van een bergmeer. Wateroppervlakken zijn in werkelijkheid horizontaal, maar op google ziet het er soms heel anders uit. Een route over het jaagpad zou dan een flink aantal hoogtemeters hebben.

Op het plaatje de doorsnijding van het Albertkanaal door de St. Pietersberg, bij Kanne, 5 km ten zuiden van Maastricht. Het jaagpad rechts is in werkelijkheid waterpas; ik fiets er graag mijn rondje.
Google maps beweert hier over 1,5 km fietsen 48 hoogtemeters af te leggen. :shock:

Afbeelding

In Nederland zou kaartmeteriaal gebaseerd kunnen worden op de data van het AHN (Actueel Hoogtebestand Nederland, ahn.nl, maar dat is geen eenvoudig te gebruiken website). De data van het AHN zijn niet alleen eng nauwkeurig - stoepranden in een woonwijk zijn bijvoorbeeld feilooos te zien en dat de oostelijke kant van onze tuin 10 cm hoger ligt dan de westelijke ook - maar worden ook gecorrigeerd voor begroeiïng en bebouwing. De druk om dit soort data in kaarten op websites in te zetten is natuurlijk niet zo hoog. Ik denk dat veel kaarten gebaseerd zijn op dezelfde hoogtedata als google.
Goed hier een apart topic voor te hebben.

Ik zelf ben minder geïnteresseerd in de absolute hoogte, veel meer in de stijgingspercentages en dan niet iets van 10..20 meter maar langere stukken, Grossräumige Routenplanung ;-)

Alle gebruikte hoogtedata is eigenlijk afkomstig van de Shuttle Radar Topography Mission (SRTM); een mooie overzichtspagina is http://viewfinderpanoramas.org/dem3.html (tip van Minko).

Voor die Grossräumige Routenplanung, zie deze presentatie van de auteur van brouter of deze video; geeft ook een prima overzicht van de problemen met de SRTM data en hoe brouter daar mee om gaat.

Wat blijft is dat ik graag een route van te voren op de kaart willen kunnen bekijken en als de helling meer is dan zeg 10% kijken of er een alternatief is. brouter zou dat ook wel moeten kunnen doen maar dan moet je wel het profiel hebben dat jou voorkeuren gebruikt en dan nog zou ik het graag kunnen controleren.
alma schreef:
do 18 jan, 2018 08:43
Voor de planning van een tocht is het handig om te weten hoeveel hoogtemeters er in een etappe zitten en hoe steil de hellingen zijn.
Doe ik ook. Het ging me meer om hoe exact je moet willen zijn. Maar verder prima hoor. Kan me voorstellen dat je zulke zaken uitpluist.
Voor mij zijn de hellingspercentages ook belangrijker dan het precies aantal hoogtemeters, maar ik kan me voorstellen dat als je een programma maakt om hoogteprofielen te genereren, dat je dan streeft naar een zo nauwkeurig mogelijk resultaat.
daulagari schreef:
do 18 jan, 2018 10:39
Alle gebruikte hoogtedata is eigenlijk afkomstig van de Shuttle Radar Topography Mission (SRTM)
Die van het AHN zijn afkomstig van metingen vanuit vliegtuigjes en helikopters die boven Nederland op en neer vliegen. Het moet een monsterlijke hoeveelheid rekenwerk zijn om zulke data tot een kaart te maken. Gelukkig hebben we {Chriet Titulaer aan}tegenwoordig geavanceerde microelectronica en computers{Chriet uit}.
"Het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) is een bestand met voor heel Nederland gedetailleerde en precieze hoogtegegevens. Met lasertechnologie is vanuit helikopters en vliegtuigen 3D-hoogteinformatie verzameld. Zodoende is van elke vierkante meter in Nederland tot op 5 centimeter nauwkeurig de hoogte op maaiveldniveau bekend. Ook is informatie beschikbaar over bouwwerken en begroeiing."
Inderdaad, voor Nederland is het AHN door de overheid beschikbaar gesteld en daar kan je zelfs het verschil tussen de straat en het trottoir op zien.

Ook voor andere landen is er betere data beschikbaar, zie http://www.opendem.info/opendemsearcher.html.

Ik ken echter geen websites en applicaties die deze data gebruiken voor fietstoepassingen.
Ik heb er geen ervaring mee maar mbv Javawa's RTW tool zou je de nauwkeurige AHN gegevens kunnen gebruiken om de hoogtes aan je track toe te voegen.
Bedankt iedereen voor de positieve reacties en de interessante aanvullingen. Ik heb vandaag weer bijgeleerd.

willem.m schreef:
do 18 jan, 2018 07:13
... Al die hoogtemeters in MTB routes moeten we dus ook met een korrel zout nemen.
Je moet onderscheid maken tussen het uitzetten van een route thuis op de PC, waarvoor je kaartmateriaal met hoogte-data gebruikt, en het registeren van de route onderweg met een GPS. Onderweg meet de GPS met behulp van satellieten je positie en hoogte. Daarbij spelen bomen en rotswanden voor zover ik weet geen vertekenende rol, behalve dat ze de satellietsignalen mogelijk blokkeren.
Ik heb vaak een GPS mee op MTB clubtochten hier in de buurt om de route te registreren, maar heb nooit gelet op de hoogtemeters. Het Dak van Brabant ligt hier vlakbij en is meen ik 40 meter NAP, dat moet wel doortikken.

Ik heb in een meerdaagse tocht van voorjaar 2017 de dagetappes zowel met een Sigma fietscomputer met hoogtemeter (barometer) en met Garmin Etrex geregistreerd. Je ziet een sterke correlatie, maar de Garmin zit altijd ca. 10% lager. Ik heb daar geen verklaring voor. De geregistreerde hoogtemeters zijn bijna altijd weer veel lager dan die van Ride-with-GPS.

Afbeelding

George schreef:
De vraag is waarom je alles precies en zo exact mogelijk in cijfers wilt kunnen uitdrukken.
Mij gaat het niet om de preciese uitkomst, maar om te begrijpen waarom het niet precies is of kan zijn. Die verklaringen helpen bij het goed gebruik van die hulpmiddelen.

Leon schreef: Op het plaatje de doorsnijding van het Albertkanaal door de St. Pietersberg, bij Kanne, 5 km ten zuiden van Maastricht. Het jaagpad rechts is in werkelijkheid waterpas; ik fiets er graag mijn rondje.
Google maps beweert hier over 1,5 km fietsen 48 hoogtemeters af te leggen.
Dat is inderdaad een kras voorbeeld. Even dacht ik dat het misschien iets van Google Earth was, maar ook op Ride-with-GPS resulteerde dat stukje langs het kanaal in ca. 50 hoogtemeters. Omdat het vaarwater minder vervormd lijkt, heb ik nog een route midden over het kanaal getrokken ('follow roads" uit en "draw lines" aan), maar met ongeveer hetzelfde resultaat.

Het zou best kunnen dat de verklaring ligt in de resolutie van de hoogte-data. Ik kopieer hieronder een stukje tekst van Neil Gunton.

The SRTM (Shuttle Radar Topography Mission) dataset covers the entire world (or close to it), and is accurate to about 3" (that's 3 arc-seconds, which equates to about 90m square). The NED (National Elevation Database) covers North America only. NED 1/3" covers the USA only; NED 1" covers a slightly larger area, up into Canada and down into Mexico. The NED 1" is accurate down to about 30m, and NED 1/3" is about 10m square. The higher the resolution, the larger the dataset, which is why the NED 1/3" is much, much larger than the SRTM 3", even though SRTM covers the entire globe while NED 1/3" is only USA. All of this took a long time to download and figure out how to process (you can see some of that here if you are interested - .

Als ik hem goed begrijp is heeft een SRTM meetvlek een oppervlak van 90 m^2, dus een diameter van ongeveer 10 meter. Het is dan begrijpelijk dat je de hoogte van een smal fietspad niet goed kunt meten als de omgeving niet vlak is. Waarom het midden van het kanaal ook zulke vreemde resultaten geeft is me niet duidelijk.

daulagiri schreef: Ik zelf ben minder geïnteresseerd in de absolute hoogte, veel meer in de stijgingspercentages en dan niet iets van 10..20 meter maar langere stukken, Grossräumige Routenplanung.
Ik ben ook van de Grossräumige Routenplanung.
Ik was wat slordig om te schrijven over "Google hoogtedata". Google is hier dus ook een gebruiker van SRTM data. Bedankt voor de link naar de presentatie van Brenscheder. Interessant, al lijken me zijn laatste sheets vooral van belang als we met robotbestuurde e-bikes op stap gaan. Typisch Deutsche Ingenieurkunst!
quote=math

> Bedankt iedereen voor de positieve reacties en de interessante aanvullingen.
> Ik heb vandaag weer bijgeleerd.
Idem.

> ... met een Sigma fietscomputer met hoogtemeter (barometer) en met Garmin Etrex geregistreerd.
> Je ziet een sterke correlatie, maar de Garmin zit altijd ca. 10% lager.
> Ik heb daar geen verklaring voor. De geregistreerde hoogtemeters zijn bijna altijd
> weer veel lager dan die van Ride-with-GPS.
Wat zijn de samplefrequenties? De apparaten meten immers vast geen 10 keer per seconde. Zijn de samplefrequenties verschillend?
(De route van de wolf door Nederland die gisteren in net nieuws kwam was ook vastgelegd werd gezegd. ... met een samplefrequentie van 1 punt per dag. )

>> The SRTM (Shuttle Radar Topography Mission) dataset covers the entire
>> world (or close to it), and is accurate to about 3" (that's 3 arc-seconds
>>, which equates to about 90m square).


>Als ik hem goed begrijp is heeft een SRTM meetvlek een
> oppervlak van 90 m^2, dus een diameter van ongeveer 10 meter.

Nee, met 90 m square wordt een vlek van 90 x 90 m bedoeld.
Reken maar mee:
Omtrek aarde = 360 graden = 40.000 km
1 graad = 111 km (gedeeld door 360)
1 boogminuut = 1852 m (gedeeld door 60)
1 boogseconde = 31 m (nogmaals gedeeld door 60)
3 boogseconden = 93 m

Omdat de meeste kanalen een breedte hebben in deze zelfde grootte-orde raken de hoogtemeetpunten al gauw de hogere kanten van het kanaal, waarbij ook aliasing-effecten zullen optreden. Grof uitgelegd wanneer de rijen hoogtemeetpunten niet precies het kanaal volgen. Nog afgezien van alle andere mogelijke afwijkingen.
Vergeleken met kleine wegen waar we graag fietsen zijn de meetpunten wel heel grof en is het nogal wiedes dat menige weginsnijding of menig dijkje niet eens gezien wordt.
math schreef:
do 18 jan, 2018 19:58
Ik heb in een meerdaagse tocht van voorjaar 2017 de dagetappes zowel met een Sigma fietscomputer met hoogtemeter (barometer) en met Garmin Etrex geregistreerd. Je ziet een sterke correlatie, maar de Garmin zit altijd ca. 10% lager. Ik heb daar geen verklaring voor. De geregistreerde hoogtemeters zijn bijna altijd weer veel lager dan die van Ride-with-GPS.
De eerste vraag die ik heb is of je de Sigma hoogtemeter een keer hebt geijkt, zo niet dan zou dat het hoogteverschil kunnen verklaren.

Een Garmin eTrex kan ook een barometer hebben, zie eTrex Touch 25/35 en eTrex 20/30 (x) dus daarvoor de vraag op welke mode hij stond en als hij op barometermode stond, of hij gekalibreerd was.

Ik vind het wel vreemd dat de geregistreerde hoogtemeters lager zijn dan ridewithgps, omdat ridewithgps zeer waarschijnlijk met de SRTM data werkt, middelen ze de hoogte over 90 meter. Als je dus een klein stukje op en neer gaat binnen die 90 meter dan zouden ridewithgps dat niet moeten laten "zien". Misschien dat ze een correctiefactor gebruiken en dat die te hoog staat?
daulagari schreef: Ik vind het wel vreemd dat de geregistreerde hoogtemeters lager zijn dan ridewithgps, omdat ridewithgps zeer waarschijnlijk met de SRTM data werkt, middelen ze de hoogte over 90 meter. Als je dus een klein stukje op en neer gaat binnen die 90 meter dan zouden ridewithgps dat niert moeten laten "zien". Misschien dat ze een correctiefactor gebruiken en dat die te hoog staat?
Vooral in ritjes in het vlakke in Nederland merk ik dat RWGPS de hoogtemeters veel te hoog inschat als ik die vergelijk met mijn GPS én fietscomputer data. Ik denk dat RWGPS soms boomtoppen en gebouwen meerekent waardoor deze waarde veel te hoog is. In de bergen is het verschil gek genoeg minder groot (tientallen meters hoogteverschil is op het aantal hoogtemeters van pakweg 1000-2000m veel minder relevant dan hier in Nederland waar het vaak om <100 hm over de hele rit gaat).

Hieronder een stukje door een park. Het profiel is gemaakt met RWGPS. De weg is echter nagenoeg vlak, hooguit enkele meters oplopend. De GPS track is niet helemaal nauwkeurig waardoor de track soms naast de weg zit. Er zitten wat glooiingen in het park en bomen waardoor het mis kan gaan. Zie ook https://www.mapillary.com/map/im/ouvFNLqeUa2Ozr5zAZhiYw met 360° beelden van dit stukje.

Ook de DEM data van mijn OFM Benelux laat daar een 5% helling zien als je een route door het park berekent. Een helling die daar helemaal niet ligt. :wink:

Bijlagen

Ik heb een stukje van de route door het park eruit gelicht en losgelaten op de meest nauwkeurige data van AHN (0,5m resolutie) via Javawa RTW tool. De AHN data die ik heb gedownload voor dit kleine stukje was maar liefst 0,5 Gb :roll:

Daaronder de OFM benelux gebaseerd op de SRTM data met een resolutie van 90m.
Let op, de schaalverdeling verschilt!

Bijlagen

Leon schreef: Nee, met 90 m square wordt een vlek van 90 x 90 m bedoeld.
Oei, dat is een gevoelig verschil: 90m square is dus geen 90 square m!
Een alleenstaande boom zal op zo'n grote meetvlek nauwelijks meetellen. Je moet al een klein bosje hebben om het locale peil op te tillen.
Wel iets om serieus rekening mee te houden als je in hellingspercentages bent geïnteresseerd, omdat steile muurtjes door de grote meetvlek flink afgeplat lijken.

Als proef op de som heb ik een weg uitgezet over het stuwmeer en de dam van La Gileppe. Het meer is inderdaad mooi vlak en de dam lijk je nu gemakkelijk frontaal op te kunnen fietsen: hellingspercentage slechts 5%. In werkelijkheid is, meen ik, de hellingshoek van de dam ongeveer 20 graden.
Afbeelding
Om het voor me zelf en misschien ook voor anderen nog inzichtelijker te maken heb ik de track van Minko overgetekend en m.b.v. gpsbabel zo gemaakt dat er elke 10 meter een punt staat. Vervolgens in viking geladen, de DEM map geladen en de track laten voorzien van DEM data:

Afbeelding

Om te zien waar dat vandaan komt heeft viking de mogelijkheid de DEM data te laten zien als kleuren en daarover de kaart, grotendeels transparant. Vervolgens het plaatje gekopieerd en de getallen erbij gezet die viking laat zien in het middel van een "tile":

Afbeelding

Mijn conclusies wat betreft viking:
  • viking interpoleert maar alleen op hele meters
  • Door die interpolatie op hele meters kan de helling tussen twee punten soms extreem zijn (+/- 30%)
  • viking gebruikt "oude" data waarbij de "voids" (het blauwe N.A. vlak) nog niet zijn opgevuld
  • Sommige hoogtes kloppen niet de kleuren (zie meest rechtse kolom)
  • Voor Nederland zijn de "tiles" iets van 57 meter breed en 92 meter hoog
Wat betreft de SRTM data is de naam Heiligenbergerweg dus niet voor niets. Maar, het AHN hoogteprofiel van Minko komt denk ik het dichtst bij de werkelijkheid in de buurt. Dat voor het AHN plotje 0,5 Gb nodig was laat zien wat het probleem is met nauwkeurige hoogtedata.