“De industrie” berekent een eventuele prijsstijging gewoon door aan de klant. Diezelfde burger dus die op alle terreinen al zeer veel betaald. De lastendruk is buitengewoon hoog in NL, iets wat zelfs wordt beaamd door een bekende socialist. (Vermeend) Dat doorrekenen lijkt me ook logisch en prima. ...
Persoonlijk vind ik het Dunlop ventiel (is een Nederlands ventiel hetzelfde?) nog het fijnste. In het dagelijks taalgebruik wordt een Dunlopventiel en een Hollands ventiel (inderdaad de standaard in Nederland) als synoniem gebruikt. Uit de uitleg die ik vind (https://nl.wikipedia.org/wiki/Fietsvent...
Inderdaad, een eerste zoektocht levert niets op. Italiaans ventiel is een autoventitel in slanke vorm met een concentrisch afsluitschroefje dat niet scheef kan gaan zitten. Het heet een 'valvola Regina', Regina ventiel. Hier vind ik het ventiel wel terug, maar is de uitleg fundamenteel anders dan d...
Een Italiaans ventiel trek je niet zo makkelijk scheef en gaat waarschijnlijk niet lek door slechte passing. Ik heb na een lekke band in Italie een Italiaanse binnenband gekocht. Ik vind het een pracht ventiel hebben. Wat is een Italiaans ventiel? Want ik ken ventielen onder vele namen, maar Italia...
Die monumenteneisen zijn niet vol te houden. Maar als je een monument van buiten isoleert gaat de monumentale waarde verloren en als je ze van binnenuit isoleert worden de buitenmuren te vochtig en rotten de balkkoppen weg. Dus: alle huizen van het gas af gaat hem sowieso niet worden en ook gaat he...
https://www.clo.nl/sites/default/files/styles/clo_infographic/public/infographics/0201_001s_clo_19_nl.png Dank je wel. Dat zijn op zich interessante cijfers. Maar als ik ze correct interpreteer valt er niet uit te halen wat de verhouding is tussen rechtstreeks huishoudelijk gebruik en onrechtstreek...
Voor wat betreft een idee m.b.t. de verdeling van het verbruik, ik ben bang van wel: Ik gebruik thuis 1200 kuub gas. Per jaar. De fabriek waar ik werkte 185.000 kuub. Per etmaal. Waarom dacht je dat wij (particulieren) van het gas geluld moeten worden :wink: ? Ik weet niet hoe het Nederland juist z...
Neem bijvoorbeeld een weide met zonne-panelen. De verslaggever staat met z’n microfoon en cameraman voor die panelen en zegt “dit veld hier achter mij levert energie voor 300 huishoudens”. Echter, dit is volledig afhankelijk van het tijdstip waarop die verslaggever met z’n microfoon en cameraman vo...
Daar zit wat in, heb ik even over het hoofd gezien. Misschien dat het dan al met al uiteindelijk toch iets voordeliger is, inzet van warmtepompen. Natuurlijk moet men de restwarmte van de elektriciteitsproductie (en andere industriële processen) wel nuttig gebruiken. Er is dus zeker ruimte voor een...
In dat geval heb ik nog een veel beter idee: in plaats van warmte opwekken d.m.v. houtstook in een stoomketel, deze warmte weer omzetten in elektriciteit m.b.v. een stoomturbine, en vervolgens deze elektriciteit weer omzetten in warmte d.m.v. een warmtepomp kun je in plaats daarvan veel beter recht...
Er zijn twee issues met houtstook. De eerste is of het hout duurzaam geproduceerd kan worden, maar de tweede is of er gevaarlijke bijvoorbeeld carcinogene emissies optreden. Mijn bezwaar betreft vooral dat laatste: https://www.infomil.nl/onderwerpen/lucht-water/luchtkwaliteit/functies/hinder-gezond...
Grootschalige houtstook is denk ik niet te verduurzamen. Maar de productiekant van hout zou in ieder geval meer verduurzaamd kunnen worden dan nu vaak het geval is: https://solar.lowtechmagazine.com/nl/2021/03/how-to-make-biomass-energy-sustainable-again.html https://www.dearchitect.nl/architectuur/...
Vervolgens wordt een regering dan voor het duivelse dilemma gesteld of ze datgene moeten doen wat de wetenschap zegt dat nodig is voor het klimaat, maar dat de nederlanders overdreven vinden, of dat ze de mening van de nederlanders moeten volgen, een mening die weer niet door de wetenschap wordt on...
Die onzin altijd van de kachel uit en een dikke trui aan...lekker vochtig hok heb je dan.... Dat hangt van veel factoren af en er zijn natuurlijk grenzen. Maar er zijn nog genoeg mensen die bijna hun hele huis op +20 graden stoken. Dat is echt nergens voor nodig. Goed gekleed is 16-18 graden voor h...
De inzet van de mens om de aarde zogezegd te willen redden (allicht vanuit de beste bedoelingen) is vanuit het belang van diezelfde mens gemotiveerd. Egoïsme in haar meest pure vorm zou je kunnen zeggen. Ik heb daar overigens geen waardeoordeel over. Ik wel. Want het resultaat is dat dat 'handelen ...
waarmee blijkt dat ook de mens zich niet kan onttrekken aan de drang van alle wezens om als soort te overleven door de situatie voor de nakomelingen zo gunstig mogelijk te maken. Dat zo goed mogelijk maken voor de nakomelingen kan alleen als de rest van de natuur op aarde ook een beetje floreert. É...
Het gaat erom of je luchtvaart als een louter commerciële activiteit ziet, of ook als infrastructuur beschouwd. Bij de trein twijfelt daar niemand aan, en de treininfrastructuur wil je niet louter overleveren aan de vrije markt, waardoor alleen rendabele lijnen overblijven, en afgelegenere gebieden...
Eerlijke vraag verdient een goed antwoord. Euh, de vraag was: @Flix: Vind jij dat de werkelijke kosten, dus inclusief de maatschappelijke kosten en inclusief 'premie' voor als de desbetreffende industrie moet worden gered, voldoende in vliegticketprijzen terugkomen? En zo nee, vind je dat erg? En d...
Men is al jaren bezig met andere dingen dan de verkeersveiligheid als men deelneemt aan het verkeer. Of dat nu pratend is met de bijrijder in de auto, de medefietser in een peloton, of de geliefde waarmee men wandelend ongezien een weg oversteekt... en tegenwoordig na de mobiele telefoon met het te...
Wat is de definitie van Ugly Houses? De eigenaren van de geplaatste huizen vinden het waarschijnlijk prachtig. Er bestaat geen definitie van 'ugly'; of je iets lelijk vindt hangt af van de eigen voorkeuren. Net als bij muziek. Neem nou de band Kensington: wat mij betreft ugly music , maar mijn land...