Additionally, paste this code immediately after the opening tag: Forum weer beschikbaar - Forum Wereldfietser

Forum weer beschikbaar

Als je dit kunt lezen, dan had je zelf ook al de conclusie kunnen trekken :-)

Door de noeste arbeid van Gaele en Jarno zijn de verwijderde berichten (voor zover ze in de backup aanwezig waren) weer hersteld.

Het forum is ook weer bijgewerkt naar de laatste 3.0.x versie: 3.0.14.

Hulde voor deze mannen!

Hans
Ontmoedigd door aanhoudende kritiek op zijn persoon heeft een van
onze webbeheerders onlangs in een emotionele impuls teveel
berichten gewist en daarmee het forum tijdelijk ontwricht.

Excuus hiervoor.

Om verder ongemakt te voorkomen zorgt het bestuur
dat hij zich niet langer met het webbeheer hoeft te belasten. Zijn
toegangsrechten zijn aangepast.
Aangezien het bestuur op het publieke deel van onze website bovenstaand bericht plaatst wil ik als vrijwilliger die zich met het (functioneel)beheren van de website bezig houd op ook hier reageren. Naar mijn mening wordt er namelijk door het bestuur op twee punten de waarheid geweld aangedaan. Hans heeft al gereageerd in het clubhuis deel. Aangezien zijn bericht is voortgekomen uit overleg tussen ons twee zal ik het hier maar gewoon quoten.
HansvanderVeeke schreef:Wat ik jammer vind in de melding van het bestuur dat op deze manier 'de webbeheerders' in een kwaad daglicht gezet worden. Terwijl de 'wisser' in dit geval eigenlijk niet eens een webbeheerders was, maar iemand die (terecht of onterecht) veel rechten had zodat dit kon gebeuren.
Kortom, ik vind de berichtgeving niet eerlijk naar de webbeheerders die hier in feite part nog deel aan hadden en onbetaald en vrijwillig hun diensten inzetten voor de vereniging.

Overigens is het zo dat we (de beheerders :? ) bezig zijn om de rechten in kaart te brengen die ooit eens uitgedeeld zijn. Indien niet meer van toepassing worden ze ingetrokken zodat straks alleen mensen die echt recht op de rechten hebben, ze ook daadwerkelijk hebben. Misbruik kan natuurlijk nooit voorkomen worden, maar we kunnen wel de kans erop kleiner maken.
Wat ik nog wil toevoegen aan het bericht van Hans is dat de vrijwilligers die zich bezighouden met het forum en website hun verantwoordelijkheid hebben genomen door actie te ondernemen. Er is geen actie (of reactie) vanuit het bestuur geweest. Het bestuur is wel geïnformeerd.

Bestuur: als beheerders zien wij uw reactie graag tegemoet.

Maarten
Helaas, van een bestuurslid vernomen dat er hier geen reactie op komt.