De ‘contactpersoon fietstochten’ van de activiteitencommissie zorgt voor een aankondiging van de tocht. Hiervoor levert de organisator zelf een stukje aan met informatie over de tocht bij de contactpersoon fietstochten. De activiteitencommissie plaatst, wanneer de activiteit aan de juiste criteria voldoet, het eerste bericht (de aankondiging met informatie) op het forum onder de rubriek Wereldfietser-activiteiten. Wanneer de tocht onder “Overige Activiteiten” valt, plaats je zelf een bericht op het forum onder je eigen naam. Kijk bij vorige tochten wat er zoal aangekondigd wordt, maar publiceer minimaal:
 • Een globale beschrijving van de tocht
 • Een overzichtskaartje is leuk
 • De knooppunten en/of GPS-tracks van de routes
 • Een link naar de GPS-files (GPX-formaat meest gebruikt)
 • Informatie incl. prijzen van de campings en of deelnemers cash en gepast geld mee moeten nemen
 • Hoe mensen moeten aanmelden (zie hieronder)
 • Wijs voor de zekerheid op het mogelijke weer (regenkleding, thermokleding etc.) en verwijs naar het document over veiligheid op de website (zie hieronder)
 • Benadruk dat men zelf een fietskaart moet hebben.
 • Geef bij een minimum of maximum aantal deelnemers aan hoeveel mensen er mee kunnen. Vermeld er dan bij dat als het maximum bereikt is, men op een wachtlijst komt.
 • Indien je hier belang in stelt (b.v. bij huur van een locatie of extra ruimte) moeten de termijnen waarbinnen aan- of afgemeld kan worden duidelijk worden vermeld in de aanmeldinformatie.
 • Mocht je bepaalde informatie nog niet hebben, deel dan mee wanneer deelnemers de informatie kunnen verwachten
Neem ook de volgende Wereldfietser-disclaimer op in je tekst:

Deelname aan een of meerdere activiteiten is voor eigen risico. De vereniging kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor diefstal of schade in geval van ongeval, letsel, etc. aan uzelf of derden. Wij raden u aan zelf zorg te dragen voor een reis-ongevallen en/of aansprakelijkheidsverzekering. Zie https://www.wereldfietser.nl/veiligheid

Aanmelden kan b.v. via een persoonlijk bericht op het forum of per e-mail, dit hangt af van de voorkeur van de organisator. Zet echter nooit je echte e-mailadres op het forum ter voorkoming van spam. Voorbeeld: organisator at hotmail punt nl wordt door deelnemers begrepen, maar zoekmachines kunnen er niets mee. Zorg dat potentiële deelnemers de juiste informatie aanleveren; ik kom met x personen, x nachten met x tenten. Vraag ook altijd om het lidnummer van de deelnemer.

Stimuleer dat medefietsers ook op het forum melden dat ze meegaan. Dat stimuleert anderen om ook mee te gaan en biedt de mogelijkheid dat lokale groepjes gezamenlijk naar het beginpunt kunnen reizen.

De volledige handleiding is hier te vinden: https://www.wereldfietser.nl/tochten-organiseren


Reageren op dit onderwerp kan hier.