Partnerlidmaatschap

Op de ledenvergadering tijdens het afgelopen Nazomerweekend is besloten per 2019 een partnerlidmaatschap in te stellen. De partnerlid-optie is per half oktober toegevoegd aan het aanmeldformulier. Dus wil je volgend jaar partnerlid worden, dan kun je je vanaf nu aanmelden: https://www.wereldfietser.nl/aanmelden

Uit het reglement:
De vereniging kent twee typen lidmaatschappen: basislidmaatschap en partnerlidmaatschap.
Leden die partner zijn van een basislid kunnen een partnerlidmaatschap aangaan. Onder partner wordt verstaan elk lid van een huishouden dat met een basislid een duurzame relatie heeft en volgens het bevolkingsregister op hetzelfde adres woont als het basislid.
Het partnerlidmaatschap vervalt zodra:
a. de partner niet meer op hetzelfde adres staat ingeschreven als het basislid; of
b. het lidmaatschap van het basislid is beëindigd.
Het partnerlidmaatschap vervalt in dit geval met ingang van het volgende kalenderjaar.
De contributie van het partnerlidmaatschap bedraagt 50% van die van het basislidmaatschap.
Wil je een bestaand lidmaatschap omzetten in een partnerlidmaatschap, vul dan het formulier volledig in, kies de optie "partnerlid", en zet in het opmerking-veld je lidnummer. De ledenadministratie zal er vervolgens voor zorgen dat je lidmaatschap wordt omgezet. (Het invullen van het formulier is van belang voor de incasso-opdracht.)
Hoe kunnen 2 leden op hetzelfde adres tot een partnerlidmaatschap komen?
Eric op de Fiets schreef:
wo 17 okt, 2018 22:17
Hoe kunnen 2 leden op hetzelfde adres tot een partnerlidmaatschap komen?
Heb je de link van het bestuur in het bericht voor jou geopend? Daarin staat het.
Marjan schreef:
wo 17 okt, 2018 22:48
Eric op de Fiets schreef:
wo 17 okt, 2018 22:17
Hoe kunnen 2 leden op hetzelfde adres tot een partnerlidmaatschap komen?
Heb je de link van het bestuur in het bericht voor jou geopend? Daarin staat het.
Hoi Marjan, bedoel je dat ik een bericht van het bestuur zou hebben ontvangen met daarin een link? Ik heb geen PB via het forum of een mailtje gezien. Maar het gaat niet alleen om mij, maar om alle leden waarvan beide partners lid zijn. Ik zie dat niet opgenomen in de communicatie in de link hierboven. https://www.wereldfietser.nl/aanmelden
Grappig, ik zie dat wel.
Je kunt https://www.wereldfietser.nl/aanmelden openen en naar beneden scrollen en daar kan Wim of wie dan ook, ( de partner in dit geval) zich aanmelden en bij 'ik word' 'partnerlid' aanvinken. Peace of cake. Toch?
Marjan schreef:
wo 17 okt, 2018 23:08
Grappig, ik zie dat wel.
Je kunt wereldfietser/aanmelden openen en naar beneden scrollen en daar kan Wim of wie dan ook, ( de partner in dit geval) zich aanmelden en bij 'ik word' partnerlid aanvinken. Peace of cake. Toch?
Jawel, maar als je beiden al lid bent en een van beiden wil partnerlid worden van het andere lid dan ben je dus lid en hoef je jezelf niet meer als lid aan te melden. Misschien moet je eerst voor 1 november jezelf afmelden als lid en dan weer eventueel aanmelden als partner lid.
Aanmelding of opzegging als lid gebeurt schriftelijk of per e-mail bij het bestuur.
Leden dienen wijzigingen in de geregistreerde gegevens tijdig schriftelijk of per e-mail aan het bestuur door te geven. Het lidmaatschap kan ingaan op elke dag in het jaar, maar eindigt altijd op 31 december van het jaar waarin door het lid is opgezegd. Opzegging door het lid dient te geschieden voor 1 november van het
lopende jaar.
Voor het opzeggen is ook een formulier https://www.wereldfietser.nl/opzeggen
Dus heb je je antwoord op je eigen vraag hierboven al gezegd.
Fijn dat je er uit bent!
De vraag beter gesteld; Hoe kunnen 2 bestaande leden van de vereniging, wonend op hetzelfde adres, tot een partnerlidmaatschap komen? Dus zonder een nieuw lidmaatschap aan te gaan.
Ik zou denken, 1 zegt zijn/ haar lidmaatschap op en meldt zich vervolgens aan als partnerlid.
Zo gaan wij het doen.
Als je een gewoon lidmaatschap per 1 januari wilt omzetten in een partnerlidmaatschap zou ik even een mailtje sturen naar de ledenadministratie, liefst met vermelding van je lidnummer.
eindgebruiker schreef:
do 18 okt, 2018 00:46
Als je een gewoon lidmaatschap per 1 januari wilt omzetten in een partnerlidmaatschap zou ik even een mailtje sturen naar de ledenadministratie, liefst met vermelding van je lidnummer.
en voor de volledigheid, het mail adres is mailto:leden@wereldfietser.nl om één van de individuele lidmaatschappen om te zetten naar een partner lidmaatschap. Maar wie is dan de partner en wie het volwaardig lid :lol: #emancipatiebepaling
Krijgen beide leden (hoofdlid en partner) overigens ieder een eigen ledenpasje om zo van de kortingsvoordelen te genieten.
Oja, je lidmaatschapnummer staat op je pasje maar ook op de contributiebrief2019 bij betalingskenmerk die bij het laatste tijdschrift gevoegd was.
Eric op de Fiets schreef:
do 18 okt, 2018 08:50
eindgebruiker schreef:
do 18 okt, 2018 00:46
Als je een gewoon lidmaatschap per 1 januari wilt omzetten in een partnerlidmaatschap zou ik even een mailtje sturen naar de ledenadministratie, liefst met vermelding van je lidnummer.
en voor de volledigheid, het mail adres is mailto:leden@wereldfietser.nl om één van de individuele lidmaatschappen om te zetten naar een partner lidmaatschap. Maar wie is dan de partner en wie het volwaardig lid :lol: #emancipatiebepaling
Krijgen beide leden (hoofdlid en partner) overigens ieder een eigen ledenpasje om zo van de kortingsvoordelen te genieten.
De partner is natuurlijk :wink: degene die het laatst lid is geworden, af te lezen aan het lidmaatschapsnummer. :idea:
Een instructie van de ledenadministratie voor het omzetten van basis- naar partnerlidmaatschap is toegevoegd aan de openingspost.
Marjan schreef:
wo 17 okt, 2018 23:21
Ik zou denken, 1 zegt zijn/ haar lidmaatschap op en meldt zich vervolgens aan als partnerlid.
Zo gaan wij het doen.
Dan doe ik het ook maar zo. Voor 1 november opzeggen via het opzeg-formulier en dan weer aanmelden via het aanmeld-formulier met de optie partnerlidmaatschap. Hou je dan wel je oude lidnummer met jaartal waarop je voor het eerst lid bent geworden of wordt je dan een 2019 partnerlid nummer. We gaan het meemaken. Ik denk dat er dan één nieuwe contributie brief met het aangepaste partner bedrag volgt. We hebben nu twee volledige bedragen op de brieven staan.
Misschien is het nog een optie alle leden die met meerdere personen op één adres wonen een berichtje te sturen met het verzoek of zij een partnerlidmaatschap willen aangaan? Het is best ondoorzichtig hoe het geregeld moet worden voor bestaande leden. Niet iedereen volgt het form en de website en op de contributiebrief 2019 wordt er geen melding van het partnerlidmaatschap gemaakt, of de optie van het omzetten hiervan genoemd.
In de nieuwsbrief van november komt een uitleg over het partnerlidmaatschap. Alle leden die hun e-mailadres hebben opgegeven t.b.v. de ontvangst van de nieuwsbrief (en dat is het overgrote deel) ontvangen op deze manier informatie over de introductie van het partnerlidmaatschap.
Rix schreef:
di 06 nov, 2018 21:07
In de nieuwsbrief van november komt een uitleg over het partnerlidmaatschap. Alle leden die hun e-mailadres hebben opgegeven t.b.v. de ontvangst van de nieuwsbrief (en dat is het overgrote deel) ontvangen op deze manier informatie over de introductie van het partnerlidmaatschap.
en een ieder die van volledig lid, partner lid wordt én de volledige 2019 contributie reeds betaald heeft na de ontvangst van de contributiebrief of reeds is afgeschreven, krijgt het verschil terug gestort op zijn of haar rekening?
Eric, dank voor je vragen, hierbij een poging om ze te beantwoorden.
Eric op de Fiets schreef:
do 08 nov, 2018 12:25
... en een ieder die van volledig lid, partner lid wordt én de volledige 2019 contributie reeds betaald heeft na de ontvangst van de contributiebrief of reeds is afgeschreven, krijgt het verschil terug gestort op zijn of haar rekening?
  • Mocht een lid onverhoopt reeds de contributie hebben betaald, dan wordt bij aanmelding voor het partnerlidmaatschap vóór 1 januari 2019 het bedrag verrekend (maar dan wordt het echt tijd voor het afgeven van een incassomachtiging 8) !). Vanaf volgend jaar geldt: aanmelden vóór 1 november, ingang lidmaatschap 1 januari daaropvolgend.
  • Partnerleden die al lid waren behouden hun 'oude' lidnummer.
  • De contributiebrief voor het partnerlidmaatschap zal separaat worden verzonden (voor iedereen die het tijdschrift ontvangt gebeurt dit via de uitgever, voor partnerleden gebeurt dit via de ledenadministratie). Dit zal bij voorkeur per e-mail gebeuren. Ook de brief met de ledenpas zal separaat worden verzonden.
  • Contributie van 'gewone' leden (bij incasso) wordt in de 2e helt van december afgeschreven, wanneer die van partnerleden wordt afgeschreven is op dit moment nog niet bekend.
Eric op de Fiets schreef:
do 08 nov, 2018 12:25
Niet iedereen volgt het form en de website en op de contributiebrief 2019 wordt er geen melding van het partnerlidmaatschap gemaakt, of de optie van het omzetten hiervan genoemd.
Ik zal aandacht schenken aan hoe we hier duidelijker in kunnen zijn, het zal even duren voordat dat geëffectueerd is. Het vermelden op de contributiebrief is te laat. Er staat nu informatie in de nieuwsbrief, de tekst op het aanmeldformulier op de website zal nog uitgebreid worden.
Bedenk wel: op dit moment zijn er enkele huishoudens met twee lidmaatschappen - terecht dat je vindt dat die goed geïnformeerd moeten worden - maar voor de toekomst is belangrijk dat mensen begrijpen dat je als partners allebei lid moet zijn om ook beide deel te kunnen nemen aan activiteiten.
Rix schreef:
wo 14 nov, 2018 12:44
....Bedenk wel: op dit moment zijn er enkele huishoudens met twee lidmaatschappen - terecht dat je vindt dat die goed geïnformeerd moeten worden - maar voor de toekomst is belangrijk dat mensen begrijpen dat je als partners allebei lid moet zijn om ook beide deel te kunnen nemen aan activiteiten.
Dank voor je uitgebreide antwoord Rix. Wij behoren inderdaad tot de enkele huishoudens waarbij er twee lidmaatschappen zijn en er dus twee tijdschriften op de mat liggen. Ik begrijp nu dat je nu beiden-lid moet zijn om mee te doen aan de WF activiteiten en dat daarop de bestuurlijke aandacht heeft gelegen. Wat mij betreft lag de aandacht op het ontvangen van één tijdschrift in plaats van twee tijdschriften. Dan betreft het een afmeld procedure van één hoofdlid en dat beiden-lid aanmelden als partnerlid en niet om de aanmeld-procedure om partnerlid te worden. Ik begrijp de nu verwarring, die uit het verschillende standpunten is ontstaan.
Het lijkt mij inderdaad erg goed de wereldfietser koppeltjes te informeren dat ze beiden-lid moeten zijn om mee te mogen. Dat is een verandering die mij niet was opgevallen maar ook niet mijn aandacht had.
Misschien toch een idee om de enkele huishoudens waar twee hoofdleden wonen met een mailtje te informeren over de partnerlid optie die er nu is. Niet iedereen leest het forum of de website.
Veel succes met het inregelen van de nieuwe regels.

Nb, ik lees net dat er een november nieuwsbrief komt met meer informatie.
Eric op de Fiets schreef:
do 15 nov, 2018 09:27
Rix schreef:
wo 14 nov, 2018 12:44
....Bedenk wel: op dit moment zijn er enkele huishoudens met twee lidmaatschappen - terecht dat je vindt dat die goed geïnformeerd moeten worden - maar voor de toekomst is belangrijk dat mensen begrijpen dat je als partners allebei lid moet zijn om ook beide deel te kunnen nemen aan activiteiten.
Dank voor je uitgebreide antwoord Rix. .....
Nb, ik lees net dat er een november nieuwsbrief komt met meer informatie.
Uiteindelijk blijkt het afmelden van ons als leden wel gelukt te zijn maar het aanmelden als partner leden niet. Tenminste ik zie geen tijdschrift op de mat en heb ook geen contributie afschrijving meer gezien. Van twee naar geen blad. Dat is misschien ook wel beter voor het milieu :?
Bij ons ging het goed via de button ' Lid worden' rechtsboven.
Ik ben gewoon lid gebleven en Wim heeft zich aangemeld via de button en gekozen voor optie partnerlid.