helm op e-bike verplicht?

236 berichten
Alle fietshelmen opgelet ... zo dadelijk Eenvandaag kijken. Of terugkijken. FF weer on topic en pauze van dit draadje :wink:

https://eenvandaag.avrotros.nl/item/een ... e-wachten/
Revanho schreef:
za 04 jul, 2020 16:45

De wetgever kijkt ook heel erg naar het eigenlijke gedrag en niet enkel naar het potentieel. Als de wetgever doorgaans naar het potentieel zou kijken, dan zouden auto's nergens meer mogen rijden waar de maximale snelheid onder de 150-300 km/uur ligt.
Jaja, de wetgever kijkt vanzelfsprekend niet alleen naar het potentieel van een voertuig maar ook naar het gedrag.
Maar je moet die uitspraak zien in de context van deze discussie.

In België is de speed pedelec strikter gereguleerd dan de gewone e-fiets. Het is een bromfiets klasse P, als ik me niet vergis. Europa heeft daarmee iets te maken, maar de vaststelling blijft: de indeling is gebaseerd op enkele technische aspecten van de speed pedelec - wat ik een beetje losweg het "potentieel" noem - en niét op het gedrag van berijders van de speed pedelec.

Op sommige plaatsen mogen speed pedelecs niet op het fietspad, zo vertelt de website van de Belgische Fietsersbond mij (de informatie is gedateerd 19 november 2019). Dat verbod is niét gebaseerd op gedrag maar op technische kenmerken, d.w.z. het potentieel. De bereider van de speed pedelec zal best wel een aardige en voorzichtige kerel zijn - maar toch mag hij op die plaatsen niet op het fietspad.

Doorgaans is het zo dat de toegang tot fietspaden niet afhangt van het gedrag (anders zou men sommige wielertoeristen deze toegang al lang ontzegd hebben) maar van de technische kenmerken van het voertuig.

Het punt dat ik wilde maken is dus dat de wetgever bij het opstellen van regelgeving m.b.t. de gewone e-fiets misschien méér aandacht had mogen hebben voor de technische kenmerken, meer bepaald met het feit dat het hier gaat om een gemotoriseerd voertuig waarmee men met een kleine inspanning 27 km/u kan rijden, ook indien men weinig fysieke capaciteiten - en misschien nog minder rijvaardigheid - heeft.

l

derdekeer schreef:
za 04 jul, 2020 19:46
In België is de speed pedelec strikter gereguleerd dan de gewone e-fiets. Het is een bromfiets klasse P, als ik me niet vergis. Europa heeft daarmee iets te maken, maar de vaststelling blijft: de indeling is gebaseerd op enkele technische aspecten van de speed pedelec - wat ik een beetje losweg het "potentieel" noem - en niét op het gedrag van berijders van de speed pedelec.
Dank je voor de uitleg. Maar wat de Belgische regels omtrent de fiets en speedpedelec betreft ben ik een deskundige. De Nederlandse regels ken ik net wat minder goed, maar toch nog een pak beter dan menig Nederlandse fietsers en SP-rijder.

In landen van de EU is de SP altijd gelijkgesteld met een bromfiets. In België heeft men er net voor gekozen om er een aparte bromfietscategorie van te maken zodat het de mogelijkheid biedt om aparte regelingen te treffen die afwijken van die voor de bromfietsen klasse B (45 km/uur).

(Voor zover ik weet heeft men in Nederland dat onderscheid niet gemaakt en zijn de SP's er volledig gelijkgesteld met 45 km/uur bromfietsen. Verbeter me als ik me daar in vergis.)

Die aparte categorisering in België is een goede zaak omdat het het onderscheid mogelijk maakt. In veel gevallen wordt de SP dan ook eerder gelijk gesteld met de fiets. Zo krijgen SP-rijders ook vaak fietsvergoeding (zoals gewone fietsers) en mogen op de meeste plaatsen SP's gewoon op het fietspad rijden.
Slechts op fietspaden naast wegen met een toegelaten snelheid van 50 km/uur of lager kan de overheid het gebruik van de fietspaden met de SP verbieden.

Verder zijn er nog andere soorten wegen en zones (zoals voetgangerszones, jaagpaden, ...) waar de regelingen dusdanig zijn dat de situatie nog complexer is.

Het spijtige eindresultaat is echter dat SP-rijders die lange afstanden afleggen vaak worden geconfronteerd met onmogelijke situaties. Buiten het feit dat ze aan elk kruispunt eerst moeten uitzoeken waar ze nu eigenlijk moeten/mogen rijden is het bijna onmogelijk om lange routes te rijden zonder de wet te overtreden of behoorlijke omwegen te maken.

Net daarom gaan er o.a. in de Fietsersbond (waar er ook geen volledige eensgezindheid is) stemmen op om SP's altijd gelijk te stellen met fietsen en hooguit waar nodig snelheidsbeperkingen op fietspaden of wegen op te leggen. Want in tegenstelling tot in Nederland kennen we in België geen specifieke snelheidsbeperkingen op fietspaden. Er is dus een pleidooi om niet naar het potentieel maar naar het gedrag te kijken net om heel wat absurditeiten weg te werken.

Het voorbeeld van een ouder die zijn/haar kind naar school wil begeleiden met de fiets gaf ik niet voor niets. Het is immers erg reëel, b.v. omdat fietsen op de meeste plaatsen door parken mogen rijden, maar SP's niet.
derdekeer schreef:
za 04 jul, 2020 19:46
Doorgaans is het zo dat de toegang tot fietspaden niet afhangt van het gedrag (anders zou men sommige wielertoeristen deze toegang al lang ontzegd hebben) maar van de technische kenmerken van het voertuig.
In tegenstelling tot in Nederland zijn er in België speciale regels voor groepen fietsers waardoor o.a. groepen wielertoeristen niet verplicht zijn verplichte fietspaden te gebruiken.

En in België zijn er op het gebied van technische uitrusting (zoals reflectoren) zelf andere regels voor koersfietsen en mountainbikes dan voor andere fietsen. (Ik vind dat absurd, maar er is wel meer absurd aan de verkeersregels in België.)
derdekeer schreef:
za 04 jul, 2020 19:46
Het punt dat ik wilde maken is dus dat de wetgever bij het opstellen van regelgeving m.b.t. de gewone e-fiets misschien méér aandacht had mogen hebben voor de technische kenmerken, meer bepaald met het feit dat het hier gaat om een gemotoriseerd voertuig waarmee men met een kleine inspanning 27 km/u kan rijden, ook indien men weinig fysieke capaciteiten - en misschien nog minder rijvaardigheid - heeft.
Ook ik stel in België allerlei problemen vast, o.a. met SP's. Aan de andere kant ben ik mij bewust van het autovervangend potentieel. Het is dus zeker nodig om grondig na te denken over de plaats van de verschillende voertuigen op de openbare weg, de technische regelingen en beperkingen, de voorschriften wat helmdracht betreft, ...

En ik ben niet erg tevreden met de huidige regelingen.

Als het gaat om de plaats van een voertuig om de openbare weg is het niet onlogisch te kijken naar de combinatie van gereden snelheid, masse en volume.

Als het gaat om helmdracht besef ik dat relatief hoge snelheden door weggebruikers die dat niet gewoon zijn extra risico oplevert en een argument kan zijn voor helmplicht. Maar ik kan me ook andere werkwijzen en criteria voorstellen zoals leeftijd, het al dan niet behalen van een soort certificaat, ...

Ik heb daar nog geen uitgesproken mening over net omdat het een complexe zaak is. (En in complexe zaken ben ik een voorstander van 'slow opinion' zonder zich binnen de kortste keren in slecht onderbouwde loopgraven in te graven.)

In beleid is het sowieso ook wijs om zich bewust te zijn van de nadelen van mogelijke beslissingen en zich steeds de vraag te stellen of er geen andere maatregelen mogelijk zijn (dan het opleggen van een bepaalde verplichting of beperking) die eenzelfde gunstig effect kan hebben. Of de vraag stellen of er met andere maatregelen niet veel meer (in dit geval veiligheids-)winst te behalen is.
willem.m schreef:
za 04 jul, 2020 16:37
Welk "fundamenteel probleem" bedoel je?
Misschien is het woord 'fundamenteel' wat ongelukkig. Autopassagiers lopen bij ongevallen (niettegenstaande alle vormen van bescherming) vaak zeer zware verwondingen op of overlijden. Autorijden mag dan veiliger geworden zijn voor de inzittenden, echt veilig kan men het nog niet noemen.

Een van de problemen om dat echter goed in te schatten is dat er - voor zover ik weet - bij de ongevallenstatistieken niet duidelijk wordt bijgehouden in welke mate het niet dragen van de gordel en/of het niet werken (of niet aanwezig zijn) van airbags een rol speelt.
We zijn nu in Duitsland. Veel e-bikers, e-mountainbikers, etc. Allemaal mét helm. De weinige gewone fietsers overigens ook.
Ik zie het probleem niet van een helm dragen in NL, het is hier in D de normaalste zaak van de wereld.
Jong en oud, kaal en met mooi kapsel, allemaal hebben ze er één op.
Hallo,
Ik moet er niet aan denken dat ik voor ieder fietstochtje een helm op moet. Dus ook naar de bakker en naar de supermarkt. Ik vind het een prima idee dat in Nederland iedereen op een echte fiets zelf mag weten of ie een helm op doet of niet. Op een e-bike zou het slim zijn als mensen die niet zo zeker op hun fiets zijn, er eentje op zetten.
Groet, Petra.
Edwin* schreef:
za 04 jul, 2020 21:01
We zijn nu in Duitsland. Veel e-bikers, e-mountainbikers, etc. Allemaal mét helm. De weinige gewone fietsers overigens ook.
Ik zie het probleem niet van een helm dragen in NL, het is hier in D de normaalste zaak van de wereld.
Jong en oud, kaal en met mooi kapsel, allemaal hebben ze er één op.
In een ander draadje is -m.i. terecht- geconstateerd dat de fietsinfrastructuur in Duitsland, en dan vooral die binnen de bebouwde kom, vaak te wensen over laat. Dus de vergelijking maken als de omstandigheden verschillen lijkt me niet helemaal fair.
willem.m schreef:
za 04 jul, 2020 21:06
Edwin* schreef:
za 04 jul, 2020 21:01
We zijn nu in Duitsland. Veel e-bikers, e-mountainbikers, etc. Allemaal mét helm. De weinige gewone fietsers overigens ook.
Ik zie het probleem niet van een helm dragen in NL, het is hier in D de normaalste zaak van de wereld.
Jong en oud, kaal en met mooi kapsel, allemaal hebben ze er één op.
In een ander draadje is -m.i. terecht- geconstateerd dat de fietsinfrastructuur in Duitsland, en dan vooral die binnen de bebouwde kom, vaak te wensen over laat. Dus de vergelijking maken als de omstandigheden verschillen lijkt me niet helemaal fair.
Dat is ten dele waar. Onderweg toch veel fietspaden gezien, ook fietsstroken langs de weg, ook binnen de bebouwde kom. Het is inderdaad niet zo’n walhalla als in NL, maar het is in D niet overal kommer en kwel. Men moet zich in NL niet veilig wanen louter om een betere fietsinfrastructuur.
Petra137 schreef:
za 04 jul, 2020 21:03
Hallo,
Ik moet er niet aan denken dat ik voor ieder fietstochtje een helm op moet. Dus ook naar de bakker en naar de supermarkt. Ik vind het een prima idee dat in Nederland iedereen op een echte fiets zelf mag weten of ie een helm op doet of niet. Op een e-bike zou het slim zijn als mensen die niet zo zeker op hun fiets zijn, er eentje op zetten.
Groet, Petra.
Hallo.
Ik ben er ook geen voorstander van om op een gewone fiets voor een ritje naar de bakker of naar de supermarkt een helm te moeten dragen.
Op mijn gewone moutainbike en op mijn gewone racefiets draag ik overigens wel een helm, behalve als ik er mee naar de bakker of supermarkt fiets.
Voor e-bikers zou de verplichting tot het dragen van een helm naar mijn mening een goede zaak zijn. De snelheden zijn vaak te vergelijken met die van racefietsen en mountainbikes, dus waarom daar wel een helm op dragen (vrijwillig overigens en toch zie je het iedereen doen!) en op een e-bike niet.

Als je op een mountainbike of racefiets geen helm draagt wordt je meewarig aangekeken en terecht.
Dus het wordt tijd dat e-bikers meewarig aangekeken worden als ze zonder helm e-biken.
Hallo,
Nou, ik ken genoeg e-bikers die 20 km/h rijden en dat is echt niet zo hard als racefietsers gaan. Dus laat de beslissing bij de e-biker zelf.
Groet, Petra.
Edwin* schreef:
za 04 jul, 2020 21:01
We zijn nu in Duitsland. Veel e-bikers, e-mountainbikers, etc. Allemaal mét helm. De weinige gewone fietsers overigens ook.
Ik zie het probleem niet van een helm dragen in NL, het is hier in D de normaalste zaak van de wereld.
Jong en oud, kaal en met mooi kapsel, allemaal hebben ze er één op.
Zouden in Duitsland spelende kinderen ook een helm dragen? Zo neen, waarom niet?
En wat moet oudere mensen thuis?

Waarmee ik maar wil zeggen dat het besluit om in de ene situatie een helm te dragen en in de andere niet vaak rationeel slecht te onderbouwen is.
Edwin* schreef:
za 04 jul, 2020 21:01
We zijn nu in Duitsland. Veel e-bikers, e-mountainbikers, etc. Allemaal mét helm. De weinige gewone fietsers overigens ook.
Ik zie het probleem niet van een helm dragen in NL, het is hier in D de normaalste zaak van de wereld.
Jong en oud, kaal en met mooi kapsel, allemaal hebben ze er één op.
Ik kom regelmatig in Hamburg bij een vriendin en als wij gaan fietsen is dat zonder helm!
En wij zijn geen uitzondering.
Ik vond het vroeger altijd apart dat je in Duitsland regelmatig jonge fietsers zag die een afstandsvlaggetje op de bagagedrager bevestigd hadden. Dat zie je in Nederland nauwelijks. Hoe zou dat toch komen? Als alle verkeersdeelnemers zouden leren afstand te houden van elkaar dan kon dit nog weleens heel veel levens redden en/of zwaar gewonden besparen.
Je ziet dit gedrag weer terug bij de 1,5 meter corona maatregel.
Mensen lijken geen afstand tot elkaar te kunnen houden.
Om dit op te lossen wordt het dragen van een mondkapje verplicht gesteld, daar waar geen 1,5 meter gehandhaafd kan worden.

Afstand houden tot elkaar. Het zit niet in onze cultuur.
In Sri Lanka en India begroeten mensen elkaar met de handen gevouwen voor de borst en maken een lichte buiging naar elkaar waarbij afstand gehouden wordt. Handen schudden is typisch zo'n voorbeeld dat laat zien dat wij geen afstand kunnen houden.

Overigens is het een advies die naar de 2e Kamer gaat.
Nu maar hopen dat zo'n rapport als aanbeveling geformuleerd over het zomer reces heen gaat, in de hierop volgende periode de verkiezingenstrijd losbarst, kortom tot volgend jaar hoeven we voorlopig niet te rekenen op een wet hierover.
En om on topic te gaan: zodra mijn trip langer is dan 2km, dan doe ik dat met een helm op.
Omdat je de eerste twee km minder kans hebt op een valpartij of ongeval?
Revanho schreef:
za 04 jul, 2020 20:55
Autorijden mag dan veiliger geworden zijn voor de inzittenden, echt veilig kan men het nog niet noemen.
Het ligt er maar aan wat je een acceptabel vindt en met alle lezers van deze site die een meer dan normale interesse hebben voor fiets en verkeer is het niet gek om te focussen op dat deel van de doodsoorzaken.

Een eerste constatering is dat het aantal ongevallen per reizigerskilometers nooit is toegenomen, als je het verkeer dus onveiliger vind geworden dan is dat risicoperceptie. Niet heel vreemd, mensen zijn slecht in het zien van gemiddeldes en met de hoeveelheid nieuws die beschikbaar is neemt de zichtbaarheid toe. De misdaad neemt ook al jaren af maar dat betekend niet dat mensen dat ook zo zien.

Ook wat betreft leeftijdscategorie is het plaatje verrassend:

Afbeelding

Bron: CBS

Nee, het zijn niet de ouderen waarbij het verkeer, en dus ook de e-bike, een belangrijke doodsoorzaak is.

Des te meer dat ik denk dat nadelige gevolgen van het verplicht maken van een helm niet opwegen tegen de winst wat betreft andere doodsoorzaken. Ook een heel klein effect van een helmplicht op het aantal fietskilometers heeft snel impact op andere categorieën.
Wat is er dan verrassend?
Dat er veel meer 70+ers sterven dan jongeren? Nee toch. Dat weet toch iedereen.

Dit is nou een mooi voorbeeld van dat je met grafieken heel makkelijk misleidende beelden kan neerzetten.
verkeersdoden-leeftijd-1030x773.png
En dan te bedenken dat ouderen minder deelnemen aan het verkeer.
geelfietsje schreef:
zo 05 jul, 2020 14:59
verkeersdoden-leeftijd-1030x773.png

En dan te bedenken dat ouderen minder deelnemen aan het verkeer.
Dat zijn absolute aantallen en zegt dus niet zo veel. Het is informatiever als je deze absolute aantallen afzet tegen het aantal verkeersdeelnemers per leeftijdscategorie.
daulagari schreef:
zo 05 jul, 2020 14:30
Het ligt er maar aan wat je een acceptabel vindt en met alle lezers van deze site die een meer dan normale interesse hebben voor fiets en verkeer is het niet gek om te focussen op dat deel van de doodsoorzaken.

Een eerste constatering is dat het aantal ongevallen per reizigerskilometers nooit is toegenomen, als je het verkeer dus onveiliger vind geworden dan is dat risicoperceptie. Niet heel vreemd, mensen zijn slecht in het zien van gemiddeldes en met de hoeveelheid nieuws die beschikbaar is neemt de zichtbaarheid toe. De misdaad neemt ook al jaren af maar dat betekend niet dat mensen dat ook zo zien.
Niet ver hierboven schreef ik zelf over hoe de gemiddelde mens slecht is in risico-inschatting, dus daar ben ik van op de hoogte.

Ik ben mij er dus ook bewust van hoe het verkeer er de laatste jaren veiliger is op geworden. Dat neemt niet weg dat de tolerantie voor verkeersongevallen verbazingwekkend groot is. Als er wekelijks zo'n 50 grote passagiersvliegtuigen zouden neerstorten, dan zou dat als totaal onacceptabel worden beschouwd. Wereldwijd is dat wel de tol die betaald wordt in het verkeer.

En ik weet dat Nederland veel minder slecht scoort (België een pak slechter), maar dan nog gaat het om vele honderden doden/jaar. Dat lijkt me nog steeds een zeer zware tol waar men zich zeker niet zomaar bij moet neerleggen. Zeker omdat er (in België nog meer dan in Nederland) nog best wel heel wat eenvoudige veiligheidswinst te behalen valt.
daulagari schreef:
zo 05 jul, 2020 14:30
Des te meer dat ik denk dat nadelige gevolgen van het verplicht maken van een helm niet opwegen tegen de winst wat betreft andere doodsoorzaken. Ook een heel klein effect van een helmplicht op het aantal fietskilometers heeft snel impact op andere categorieën.
Daar ben ik het met eens, daarom dat ik ook tegenstander ben van een algemene helmplicht. Waar dat de grens wel moet getrokken worden (voertuigcategorie, leeftijd, snelheid, ...) vind ik moeilijke vraag.
Revanho schreef:
zo 05 jul, 2020 15:13
...
Ik ben mij er dus ook bewust van hoe het verkeer er de laatste jaren veiliger is op geworden. Dat neemt niet weg dat de tolerantie voor verkeersongevallen verbazingwekkend groot is. Als er wekelijks zo'n 50 grote passagiersvliegtuigen zouden neerstorten, dan zou dat als totaal onacceptabel worden beschouwd. Wereldwijd is dat wel de tol die betaald wordt in het verkeer.
...
Ik vind dat je wel heel snel van Belgische en Nederlandse cijfers naar een mondiaal plaatje stapt. Dat komt op mij over als aandikken ('even de vele duizenden slachtoffers wereldwijd meepikken').

Wat betreft de tolerantie: ja, elk slachtoffer is er één te veel. Maar om dat weg te zetten als dat de toleratie groot is, gaat me te ver. We moeten met zijn allen zorgvuldig nadenken over waar we ons belastinggeld aan besteden. Dat geld is schaars.

Eerder in dit draadje is al eens geschreven over het belang van preventie. Je kunt als overheid (lees: belastingbetaler) extra investeren verkeersveiligheid, om daarmee jaarlijks enkele slachtoffers minder te krijgen. Maar als je hetzelfde bedrag in extra preventie van ongezond gedrag bij kinderen en jongvolwassenen steekt, levert dat misschien wel meer 'levens' op.
In 1972 werd de helm op een motorfiets verplicht, in 1975 werd de autogordel verplicht, in 19.. werd de bromfietshelm verplicht. Er werd toen net zo negatief op gereageerd als nu op de fietshelm. Maar over motorhelm, autogordel en bromfietshelm hoor je nu niemand meer,

Op 4 december 2019 maakte ik mijn ochtendfietsrondje. Het was de enige dag van de winter dat het ijzelde. Ik had dat niet in de gaten. Toen ik een hoekje omging gleed mijn fiets onder mij vandaan, die ijzel dus. Ik viel hard op mijn rechterzij, één seconde later sloeg mijn hoofd hard op de straat. Mijn helm onder de butsen maar mijn schedel onbeschadigd. Wel een gebroken sleutelbeen. Ik moet er niet aan denken dat ik geen helm had gedragen.