Wetgeving Speed pedelec Belgie

Leon schreef:
vr 16 nov, 2018 21:30
Bridgestone SM schreef:
vr 16 nov, 2018 19:13
Tja, ik ken niet veel fietspaden in België en dat is maar goed ook ... want die meest fietspaden die ik ken zijn zodanig dat ik er niet op rijdt (met uitzondering van de "Voies Lentes" infrastructuur).
Toch komen er in Belgiė, althans in Belgisch Limburg, sinds het knooppuntensysteen in hoger tempo goede fietspaden bij dan aan de Nederlandse zijde. Fietspaden legt men daar op dijken (kades) aan of op oude spoorverbindingen, iets dat in Nederlands Limburg meestal niet wil.
Er komen dan wel fietspaden bij maar die er reeds liggen worden niet/nauwelijks fatsoenlijk onderhouden.
Nog te vaak word gebruik gemaakt van betonklinkers die onderhevig zijn aan verzakking, ook ziet men vaak delen waar de klinkers zijn weggenomen voor het trekken van kabels en nutsvoorzieningen allerlei en die niet vakkundig terug worden gelegd maar terug worden gesmeten.
Mij valt op dat in Vlaanderen steeds meer gewone wegen met een fietsstrook waar nog redelijk overheen te fietsen is, ook met een speedpedelec oid, vervangen worden door een smalle hoofdweg en een ronduit slecht smal en onoverzichterlijk fietspad, die bv pal langs geparkeerde auto's lopen. En dan wordt er gejubeld dat er meer fietspaden komen in Vlaanderen. Ik vind dat een achteruitgang.

Over Walonië wordt nog wel eens geklaagd over gebrek aan fietsvoorzieningen, maar ik vind dat zo onderhand een pluspunt worden.
WimB schreef:
vr 16 nov, 2018 15:51
Vraag me dan ook af hoe de spedelec in Belgie zich gaat ontwikkelen. De fietspaden lijken mij niet zo erg geschikt om daar met een behoorlijke snelheid over te gaan.
Een mooi voorbeeld opvallend het is een fietspad voor twee richtingen.
Ik ken dat soort bizarre constructies. Ik vraag me af welke idioot bedacht heeft dat een fietser tegen het autoverkeer in op de verkeerde weghelft (het is geen fietspad) moet gaan fietsen. Echt levensgevaarlijk is dat, met elke fiets. En ik ken ook die specifieke weg. Ik hou daar dus gewoon altijd _rechts_ als ik van noord naar zuid ga. Rechts houden lijkt me een fundamentele verkeersregel in Nederland en België.
WimB schreef:
vr 16 nov, 2018 15:51
Aan welke groep bestuurders hebben we de verkeersdrempel te danken.

Op fietspaden in Belgie is het altijd draaien en keren stoep op en af.
Die wegcode voor een groep fietsers lijkt mij iets dat uit nood geboren is. Toch.

Vraag me dan ook af hoe de spedelec in Belgie zich gaat ontwikkelen. De fietspaden lijken mij niet zo erg geschikt om daar met een behoorlijke snelheid over te gaan.
Een mooi voorbeeld opvallend het is een fietspad voor twee richtingen.
Inderdaad.
Of dit: fietspad (fietsstrook) als lange termijn parkeerplaats voor vrachtwagens.

IMG_1406.jpg
Bridgestone SM schreef:
vr 16 nov, 2018 14:31
Er zijn landen waar een auto een fiets als een gelijkwaardige weggebruiker dient te behandelen, op de buitenweg met anderhalve meter afstand inhalen, in de bebouwde kom met één meter afstand, en waar in de bebouwde kom de fietser het recht heeft op één meter afstand te houden van geparkeerde auto's.
In de België moeten er (binnen en buiten de bebouwde kom) één meter afstand worden gehouden. De wegcode stelt immers:
"Artikel 40ter. Gedrag tegenover de fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen
De bestuurder van een auto of van een motorfiets mag een fietser of bestuurder van een tweewielige bromfiets die zich op de openbare weg bevindt onder de in dit reglement voorziene voorwaarden niet in gevaar brengen.
...
Hij moet een zijdelingse afstand van ten minste één meter laten tussen zijn voertuig en de fietser of bestuurder van een tweewielige bromfiets."
Die regel is strikt genomen dus ook van toepassing als de fietsers om een smal fietspadje naast de weg aan het rijden zijn of als fietsers tegen de richting rijden in een straat met beperkt éénrichtingsverkeer (= eenrichtingsstraat waarin fietsers in beide richtingen mogen rijden).

In de praktijk is dit één van de slechts nageleefde regels waar ook niet op gecontroleerd wordt. Voor zover ik weet is er nog nooit één boete uitgedeeld voor het niet naleven van deze regel. (In tegenstelling tot in GB waar men wel boetes uitdeelt bij het inhalen met te weinig tussenafstand.)
WimB schreef:
vr 16 nov, 2018 15:51
Aan welke groep bestuurders hebben we de verkeersdrempel te danken.

Op fietspaden in Belgie is het altijd draaien en keren stoep op en af.
Op sommige locaties is de situatie aan het verbeteren en worden er fietspaden van behoorlijk kwaliteit aangelegd. Maar er is nog gigantisch veel werk en er worden nog veel te veel fouten gemaakt.
WimB schreef:
vr 16 nov, 2018 15:51
Vraag me dan ook af hoe de spedelec in Belgie zich gaat ontwikkelen. De fietspaden lijken mij niet zo erg geschikt om daar met een behoorlijke snelheid over te gaan.
Dat klopt. Al zijn de meeste degelijke SP's uitgerust met behoorlijk brede banden en vering die rijden op een slecht wegdek toch best doenbaar maken.

Op dit ogenblik zijn de regels in België voor de SP als volgt:

Wegen met toegelaten snelheid van 50 km/uur of lager. SP's mogen kiezen waar ze rijden behalve als de wegbeheerder met onderborden het gebruik van het fietspad uitdrukkelijk verbiedt of uitdrukkelijk verplicht.

Wegen met toegelaten snelheid van meer dan 50 km/uur. SP's moeten van het fietspad gebruik maken, behalve als de wegbeheerder het gebruik van het fietspad met onderborden uitdrukkelijk verbiedt.
WimB schreef:
vr 16 nov, 2018 15:51
Een mooi voorbeeld opvallend het is een fietspad voor twee richtingen.
Tijdens de pauze van de Algemene Vergadering van vandaag van de Fietsersbond Vlaanderen/Brussel kwamen zo'n fietspaden nog aan bod.
derdekeer schreef:
vr 16 nov, 2018 15:51
Mee eens, maar het probleem mag m.i. niet onderschat worden. Over Nederland kan ik weinig zeggen, maar een speed pedelec is niet aangepast aan de bestaande infrastructuur in Vlaanderen. Te snel voor fietspaden, niet snel genoeg voor de weg.

Het is een ding dat uitgevonden is voor Vlaamse infrastructuur die niet (of nauwelijks) bestaat.
Klopt. Het is iets waar de (Vlaams/Brusselse) Fietsersbond zich heel bewust van is. Aan de ene kant heeft de SP een gigantisch autovervangend potentieel. Aan de andere kant is er ene probleem met de plaats van dit voertuig. Op de weg is meestal geen goed idee, op het fietspad vaak ook niet.

Dat de overheid enkel regelgevend kan optreden vind ik niet correct. Het is de schuld van die overheid dat de infrastructuur (en het overige mobiliteitsbeleid) vaak zo belabberd is.
De overheid kan dit probleem met de nodige investeringen wel deels oplossen.
derdekeer schreef:
vr 16 nov, 2018 15:51
Ik heb onlangs enige e-mailverkeer gehad met een vrij bekende Vlaamse verkeersdeskundige. Ik noem de naam niet, want daarvoor heeft z/hij me geen toestemming gegeven. Maar z/hij was van oordeel dat een speed pedelec niet thuishoort op de zgn. fietssnelwegen waarvan er in Vlaanderen intussen verschillende bestaan.
Ik ben nu wel heel nieuwsgierig naar wie die verkeersdeskundige was. (Want de bekende verkeerdeskundigen ken ik denk ik allemaal. En enkelen spreek ik zelf geregeld.)
thierry v schreef:
vr 16 nov, 2018 17:43
Ik hoop dat de wetgeving in de toekomst zich aanpast aan de noden en dat de nog snellere versies legaal worden gemaakt .
Zoals deze wel stevig geprijsde M1 spitzing ( 920 watt motor ) topsnelheid boven de 75 km/h maar dus nog illegaal.
Uiteraard zullen er velen nu de opmerking maken of dit nog een elektrische fiets al dan moto is .
Ik denk dat er zeker een publiek bestaat voor zo'n dingen en de vooruitgang kun je niet tegenhouden.
Het blijft ook altijd een betere oplossing dan een verbrandingsmotor en ook al is je eigen fysieke inbreng gering
toch nog altijd beter dan als een apatische lemming in een ( file) wagen te zitten
Zo'n ding is in België niet illegaal als het maar aan alle voorwaarden en keuring van een motor voldoet. En dat lijkt me bij zo'n snelheden ook het enige logische. Met fietsen heeft het mijn inziens niets meer te maken.
Bridgestone SM schreef:
vr 16 nov, 2018 19:13
Tja, ik ken niet veel fietspaden in België en dat is maar goed ook ... want die meest fietspaden die ik ken zijn zodanig dat ik er niet op rijdt (met uitzondering van de "Voies Lentes" infrastructuur).

Stoep op stoep af, kasseien bij inritten, glas en grind, ongelijke beton-platen (tot meer dan een stoeprand-hoge sprongen) en als je dan even op kan kijken moet je weer bedacht zijn op op kruinhoogte hangende verkeersborden.
Ik ken de Belgische fietspaden wel erg goed. Er is nog heel veel rotzooi maar gelukkig worden er tegenwoordig ook al degelijke fietspaden aangelegd. Sommige stukken fietssnelweg zijn best goed en ook andere fietspaden worden tegenwoordig soms best goed aangelegd.

Het is echter erg moeilijk om kilometers te fietsen in België zonder ernstige probleempunten tegen te komen. Er is nog geen logisch, kwalitatief, veilig en samenhangend netwerk. En met het huidige investeringsbudget duurt het nog zeker 30-50 jaar voor de kwaliteit overal acceptabel is.
De Fietsersbond eist dan in Vlaanderen alleen al een vervijfvoudiging van het jaarlijkse budget voor fietsinfrastructuur. Dat is nodig om de kwaliteit reeds binnen 20 jaar in orde te krijgen.
Leon schreef:
vr 16 nov, 2018 21:30
Toch komen er in Belgiė, althans in Belgisch Limburg, sinds het knooppuntensysteen in hoger tempo goede fietspaden bij dan aan de Nederlandse zijde. Fietspaden legt men daar op dijken (kades) aan of op oude spoorverbindingen, iets dat in Nederlands Limburg meestal niet wil.
Klopt, maar dat zijn veelal fietspaden gericht op fietstoerisme. Deze fietspaden kunnen natuurlijk ook functioneel gebruikt worden. Maar als men functioneel wil fietsen (ook in Limburg) dan komt men nog veel te veel knelpunten tegen en liggen al die toeristische fietspaden vaak niet waar ze nuttig zijn voor woon-werkverkeer of woon-schoolverkeer.
Ed kettingvet schreef:
vr 16 nov, 2018 22:40
Er komen dan wel fietspaden bij maar die er reeds liggen worden niet/nauwelijks fatsoenlijk onderhouden.
Nog te vaak word gebruik gemaakt van betonklinkers die onderhevig zijn aan verzakking, ook ziet men vaak delen waar de klinkers zijn weggenomen voor het trekken van kabels en nutsvoorzieningen allerlei en die niet vakkundig terug worden gelegd maar terug worden gesmeten.
Het Vlaamse vademecum Fietsvoorzieningen laat er geen twijfel over bestaan. Nieuwe fietspaden dienen in asfalt aangelegd te worden en slechts uitzonderlijk mogen betonklinkers gebruikt worden.

Voor fietspaden die deel uitmaken van het Bovenlokaal Functioneel fietsroutenetwerk is het in diverse provincies zelf zo dat een lokale overheid pas subsidies kan krijgen voor de heraanleg van zo'n fietspad als het vademecum wordt gevolgd.

Spijtig genoeg is het vademecum niet bindend en speelt het dus vaak geen rol op fietspaden die niet op het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk liggen of in provincies met een ander subsidiereglement.
bast1aan schreef:
za 17 nov, 2018 14:17
Mij valt op dat in Vlaanderen steeds meer gewone wegen met een fietsstrook waar nog redelijk overheen te fietsen is, ook met een speedpedelec oid, vervangen worden door een smalle hoofdweg en een ronduit slecht smal en onoverzichterlijk fietspad, die bv pal langs geparkeerde auto's lopen. En dan wordt er gejubeld dat er meer fietspaden komen in Vlaanderen. Ik vind dat een achteruitgang.
Het is triest en met momenten heel frustrerend hoe er bij nieuwe aanleg nog vaak geknoeid wordt.

Overigens is door de slechte ruimtelijk ordening in België de uitdaging voor het aanleggen van goede fietsinfrastuctuur nog veel uitdagender dan in Nederland. In België heeft men immers toegelaten dat er langsheen alle wegen (behalve autosnelwegen) gebouwd mocht worden, vaak tot vlak tegen de weg. Het resultaat is dat heel veel belangrijke dus erg drukke wegen nu geen ruimte meer bieden voor de aanleg van een kwalitatief fietspad. Om dit in orde de krijgen zal de overheid heel veel moeten onteigen en een langetermijnsproject uitwerken waarbij in de komende decennia duizenden gebouwen worden afgebroken.
De politiek heeft nog niet de durf om zich met zo'n noodzakelijk project vorm te geven.
bast1aan schreef:
za 17 nov, 2018 14:17

Een mooi voorbeeld opvallend het is een fietspad voor twee richtingen.
Ik ken dat soort bizarre constructies. Ik vraag me af welke idioot bedacht heeft dat een fietser tegen het autoverkeer in op de verkeerde weghelft (het is geen fietspad) moet gaan fietsen. Echt levensgevaarlijk is dat, met elke fiets. En ik ken ook die specifieke weg. Ik hou daar dus gewoon altijd _rechts_ als ik van noord naar zuid ga. Rechts houden lijkt me een fundamentele verkeersregel in Nederland en België.
[/quote]
nicolevelo schreef:
za 17 nov, 2018 14:48
Inderdaad.
Of dit: fietspad (fietsstrook) als lange termijn parkeerplaats voor vrachtwagens.
IMG_1406.jpg
In Vlaanderen zijn de belangrijke wegen in het beheer van het Agentschap Wegen en Verkeer van het Vlaamse Gewest.
Deze instantie loopt nog sterk achter in haar mobiliteitsdenken en bijna iedereen die in Vlaanderen streeft naar meer verkeersveiligheid en een toekomstgericht mobiliteitsbeleid stelt vast dat het Agentschap Wegen en Verkeer zo'n beleid en meer verkeersveiligheid in de weg staat.
Of om Tom Roelants, administrateur-generaal van Agentschap wegen en verkeer (dus 'de grote baas) te citeren: "Veiligheid altijd en overal prioriteit geven is geen goed idee"
En dit zei hij nadat het beleid van AWV heel veel kritiek had gekregen naar aanleiding van een ongeval waarin een 16-jarig meisje omkwam.

Of om het nog wat meer te duiden. Ooit was er een lijst van 'zwarte punten', dus van wegen en kruispunten die heel gevaarlijk waren en waar veel ongevallen voorkwamen. Het ging dan vaak om wegen in het beheer van AWV en AWV moest die punten dan ook aanpakken.
Die oorspronkelijke lijst is nu bijna volledig 'weggewerkt' volgens AWV. Niet dat al de knelpunten echt zijn weggewerkt. Vaak is er onderzoek geweest, bleek dat het aanpakken van het gevaarlijk punt wel erg veel geld zou kosten en is er dan maar besloten om niets te doen en het punt van die lijst te schrappen.

Renaat
nicolevelo schreef:
za 17 nov, 2018 14:48
Inderdaad.
Of dit: fietspad (fietsstrook) als lange termijn parkeerplaats voor vrachtwagens.
Het concept 'fietsstroken' zoals in Nederland bestaat kennen we in België niet. Wat er op die foto te zien is, is een fietspad.
Revanho schreef:
za 17 nov, 2018 22:36
nicolevelo schreef:
za 17 nov, 2018 14:48
Inderdaad.
Of dit: fietspad (fietsstrook) als lange termijn parkeerplaats voor vrachtwagens.
Het concept 'fietsstroken' zoals in Nederland bestaat kennen we in België niet. Wat er op die foto te zien is, is een fietspad.
Goed beschouwd kennen we in Nederland het concept "Fietsstroken" ook niet, wij hebben direct een hele waaier aan mogelijkheden (die dan ook nog weer "misbruikt" worden als het zo uitkomt).
We hebben de typisch Nederlandse polderoplossing in de vorm van een "Fietssuggestie-strook" -- een strook die suggereert dat het een "Fietsstrook" is maar die geen enkele echte status heeft: meestal afwijkend gekleurd asfalt en een onderbroken belijning ... zo'n strook is vogelvrij, iedereen mag die gebruiken, er op parkeren etc. en de fietser is nog vogelvrijer want zodra hij in het "auto-territorium" komt meent de gemiddelde automobilist dat die fietser abuis is.
Dan is er de "Fietsstrook" is enge zin: Gelijk aan de fietssuggestiestrook maar met zo nu en dan een fietsje op het wegdek. Auto's mogen bij bijvoorbeeld uitwijken of bijzondere manoeuvres tijdelijk op die Fietsstrook komen, maar er niet parkeren en ook verder de fiets niet hinderen
En tenslotte, is er de strook als hiervoor maar met een doorgetrokken streep: Dat is een aanliggend fietspad en daar mag een auto niet komen.

Nu maakt het voor de fietser niet uit waar hij een obstakel tegenkomt of waar hij wordt aangereden (behalve dan bij het verhalen van eventuele schade, maar de fietser heeft daarbij sowieso een soort voordeel van de "twijfel").
Voor de auto maakt het ook niet uit omdat de meeste automobilisten het verschil niet zien en vaak ook niet kennen.

BSM
 

PS De Nederlandse polder-waaier aan mogelijkheden maakt de NL-regelgeving mbt de Pedelec natuurlijk ook tot een lachertje: Daar waar de Pedelec op de (auto)rijbaan moet mag hij dus gewoon op een fietssuggestiestrook (want daar is niks geregeld, het is allemaal slechts suggestie), en hij mag ook op de fietsstrook zolang het maar "incidenteel" is, bijv. om voor een auto uit te wijken, alleen het aanliggend fietspad is verboden gebied. Ik weet niet hoe een willekeurige automobilist dit interpreteert, en ik vraag me af of een politie-agent de verschillende nuances kent en als hij ze kent og hij ze ook zou willen handhaven.
Ik denk dat er in je tekst toch een paar interpretatiefoutjes zitten. Als iemand anders deze tekst leest en weer zelf iets veranderd omschrijft en nog eens dan wordt het al een vreemd verhaal. Misschien is het daarom handiger om naar een goede plek te verwijzen of te citeren.
Ik vind een fietsstrook doorgaans (dus niet als zoiets tweerichting is uitvoerd) in de praktijk veel beter dan een fietspad, omdat het veel flexibeler is. Als je iemand wil inhalen, het is geblokkeerd of het loopt vlak langs geparkeerde auto's oid, dan schuif je simpelweg even naar de rijbaan. Wel kijken of er niks aankomt maar meestal is dat geen probleem of moet je hooguit heel even inhouden. Met een apart fietspad heb je geen enkele uitwijkmogelijkheid. Ander voordeel is dat het onderdeel uitmaakt van de hoofdrijbaan en mensen die afslaan of uit uitritten komen je ook veel beter zien, dan als je op een vrijliggend fietspad rijdt.

Het is, mits fietsstrook+weg breed genoeg zijn, ook fijner en veiliger dan helemaal geen fietsstrook omdat je probleemloos door autoverkeer gepasseerd kan worden.
Zo'n ding is in België niet illegaal als het maar aan alle voorwaarden en keuring van een motor voldoet. En dat lijkt me bij zo'n snelheden ook het enige logische. Met fietsen heeft het mijn inziens niets meer te maken.


Ik denk dat het in Belgie niet toegestaan is om je met zo een type krachtige fiets ( 75 km/u ) op de openbare weg te begeven ook al ben je in het bezit van een motorrijbewijs en verzekering . Of kan er mij iemand met zekerheid hier corrigeren ?
En op het fietspad is om begrijpelijke redenen gans uit den boze ...
Dat lijkt me praktisch onmogelijk. Volgens mij moet je als motorfiets een typegoedkeuring hebben en voorzien zijn van een motorfietskenteken. Aan de typegoedkeuring zitten veel eisen waar een standaard fietsframe met dito onderdelen nooit aan kan voldoen. Met een motorkenteken kan je op veel plekken niet meer rijden die gesloten zijn voor auto's of motorfietsen.
thierry v schreef:
zo 18 nov, 2018 13:19
Zo'n ding is ... niet illegaal als het maar aan alle voorwaarden en keuring ... voldoet.
Dat klinkt alsof er geen speld tussen te krijgen is, waar het dan ook over gaat. :D
thierry v schreef:
zo 18 nov, 2018 13:19
Ik denk dat het in Belgie niet toegestaan is om je met zo een type krachtige fiets ( 75 km/u ) op de openbare weg te begeven ook al ben je in het bezit van een motorrijbewijs en verzekering . Of kan er mij iemand met zekerheid hier corrigeren ?
En op het fietspad is om begrijpelijke redenen gans uit den boze ...
Maar met die redenering ga je dus de mist in. Het is helemaal geen fiets. Er is volgens mij echter geen verbod om een motorfiets met pedalen uit te rusten. Zo'n 75 m/uur ding is dus volgens mij een motorfiets met pedalen. Toch zeker op voorwaarde dat het ding ook kan rijden zonder dat je trapt. Anders wordt het weer een moeilijker discussie want valt het strikt genomen niet onder de categorie bromfiets. De kans dat het voertuig dan goedgekeurd geraakt is erg klein.
bast1aan schreef:
zo 18 nov, 2018 15:07
Dat lijkt me praktisch onmogelijk. Volgens mij moet je als motorfiets een typegoedkeuring hebben en voorzien zijn van een motorfietskenteken. Aan de typegoedkeuring zitten veel eisen waar een standaard fietsframe met dito onderdelen nooit aan kan voldoen. Met een motorkenteken kan je op veel plekken niet meer rijden die gesloten zijn voor auto's of motorfietsen.
Daar ben ik het met eens. Ik acht de kans dat men zo'n ding gunstig gekeurd krijgt erg onwaarschijnlijk (bijna uitgesloten). Als dat echter wel lukt dan is het een toegelaten motorvoertuig. Het is geen 'verboden fiets'.
Revanho schreef:
zo 18 nov, 2018 16:01
bast1aan schreef:
zo 18 nov, 2018 15:07
Dat lijkt me praktisch onmogelijk. Volgens mij moet je als motorfiets een typegoedkeuring hebben en voorzien zijn van een motorfietskenteken. Aan de typegoedkeuring zitten veel eisen waar een standaard fietsframe met dito onderdelen nooit aan kan voldoen. Met een motorkenteken kan je op veel plekken niet meer rijden die gesloten zijn voor auto's of motorfietsen.
Daar ben ik het met eens. Ik acht de kans dat men zo'n ding gunstig gekeurd krijgt erg onwaarschijnlijk (bijna uitgesloten). Als dat echter wel lukt dan is het een toegelaten motorvoertuig. Het is geen 'verboden fiets'.
 
Hoe de precieze uitwerking in België is weet ik niet, ik weet wel dat het voor auto's op sommige punten duidelijk strenger is als in Nederland.   In ieder geval in sommige EU-landen kan je een motor-voertuig gekeurd krijgen zonder type-goedkeuring, het moet dan om een unieke of in zeer kleine serie gebouwd motorvoertuig gaan.
En, leve de EU, in principe moet dat voertuig dan ook in België een goedkeuring krijgen (er kunnen natuurlijk wel allerlei hobbels in zo'n traject zitten).

Het is evenwel allemaal erg OffTopic en verder onhandig want we hebben het dan over een e-motorfiets, er is vast wel een bijpassend e-motor-fietsen-forum.

Dus misschien gewoon weer terug naar de vraag of een tot max 45 km/u ondersteunde fiets nog wel een fiets is.

Ik reed al eens tot boven de 80 km/u op een gewone Bridgestone, maar dat doe ik niet meer, 't ging me te hard en de remmen werden best heet.   Harder als 45 km/u kan dus best op de fiets, mij lukt het alleen met ondersteuning van de zwaartekracht.     Mijn Brompton reed nog harder, maar dat was in de TGV en de Thalys.

BSM
Bridgestone SM schreef:
zo 18 nov, 2018 16:30
Mijn Brompton reed nog harder, maar dat was in de TGV en de Thalys.
Ik ben zelfs eens tegen de 1000 km/u gegaan, maar daarna bleek de fiets flink beschadigd dus ik heb het bij die ene keer gelaten.
Heb mijn documenten bij de DIV ingediend incl copie van mijn familiale met vermelding van polis nr maar gisteren alles teruggekregen .
Reden van weigering is het ontbreken van Vignet 128 wat een specifieke verzekering is .
Voor mij stopt het hier , ik ga geen specifieke verzekering afsluiten want dit is niet verplicht .
Ik zal nu dus verder rijden zonder kentekenplaat en voor mij blijft het een fiets Le1A en alles wat ik sneller rijd komt wat mij betreft uit mijn eigen benen :)