Voor wie is een elektrische fiets wél handig?

749 berichten
joukon schreef:
wo 07 dec, 2022 14:03
Zijn er mensen bij gekomen die gezond leven of is de gezondheidszorg verbeterd, en daarmee de kosten explosief gestegen om zo lang als mogelijk in leven te blijven.
Allereerst, het is niet een OF, maar een EN.

Betreft de kosten, tsja?
Of dit allemaal tot verbetering van kwaliteit van leven leidt?
Ja. De cijfers van ouderen die zelfstandig wonen geven aan dat de kwaliteit van leven beter is geworden. Dat is niet het wegwuiven van de zorg, maar een kalme observatie van de geschiedenis. Vroeger at men (ook) ongezond, rookte men, was de luchtkwaliteit (veel) slechter, deed men veel minder aan sport. En uiteraard de gezondheidszorg, maar de actieve ouderen zijn nou niet die degenen die zwaar aan de pillen zitten. De druk zit hem logischerwijs vooral door de ouderen die minder gezond zijn.
Dat meer ouderen zelfstandig wonen kan ook mede veroorzaakt worden doordat er meer thuiszorg en mantelzorg bijgekomen is, tegelijk werd een puntensysteem ingevoerd waarop ouderen een beroep konden doen op voorzieningen zoals bejaardenhuis, verzorg- of verpleeghuis. Die zijn in rap tempo afgebouwd cq. wegbezuinigd. Kosten rijzen de pan uit. Vergrijzing neemt toe.
Tsja, het is prima dat er minder bejaarden tehuizen zijn. Doe maar een onderzoek onder ouderen, je zal zien dat de (overgrote)meerderheid liever thuis woont. Dat dat uitdagingen met zich meebrengt, natuurlijk. Vroeger was hetr nou eenmaal niet beter.
Resumerend. de trapondersteuning draagt zeker bij aan bewegen.
Als sportbeoefening zou ik ook wel een elektrische trapondersteuning willen gebruiken met spinning :D
Tsja. Nogmaals, ik snap je wsznhoop, maar het is nu eenmaal zoals hety is. Mensen sporten meer en ondanks je verbijstering dus ook echt met hun eigen spieren. De e-bike staat hier los va, die worden zoals jhe beseft namelijk niet meegteld in deze statistieken. Was dat wel zo zouden de cijfers van bewegende ouders nog wel iets hoger liggen.
loknor schreef:
wo 14 dec, 2022 22:59
Vroeger at men (ook) ongezond, rookte men, was de luchtkwaliteit (veel) slechter, deed men veel minder aan sport. En uiteraard de gezondheidszorg, maar de actieve ouderen zijn nou niet die degenen die zwaar aan de pillen zitten. De druk zit hem logischerwijs vooral door de ouderen die minder gezond zijn.
Toch wat nuanceren.

Vroeger was een te kort aan bepaalde voedingsstoffen of bepaalde gifstoffen in het eten een groter probleem. Nu hebben mensen (met voldoende geld) het hele jaar de mogelijkheid om gezond en evenwichtig te eten

Maar de steeds groeiende problematiek van obesitas is voor een aanzienlijk deel een probleem dat veroorzaakt wordt door overmatig en ongezond eten. Als men uit de supermarkten alle ongezonde voeding zou weghalen, dan zou naar mijn schatting nog niet 1/3 van het aanbod over blijven.

Er is nu veel meer sprake van een continue achtergrondluchtvervuiling. Weliswaar waren er vroeger vooral in de buurt van industrie vervuilingsconcentraties die nu nog nauwelijks of niet voorkomen. Maar er waren vroeger veel meer dan nu ook plaatsen met echt zuivere lucht.

Nu doen er veel meer mensen aan sport, maar er zijn ook veel meer mensen met een zittend leven en heel veel mensen (ook zij die veel aan sport doen) zitten eigenlijk te veel. Vroeger werd er veel meer fysieke arbeid geleverd, deze mensen hadden geen gebrek aan beweging, ook als ze niet aan sport deden. Kijkt men b.v. naar de achteruitgang van de sportieve prestaties van kinderen en jongeren, dan wijst dat wel degelijk op een probleem.

Het blijft voor mij onduidelijk waar de elektrificatie van fietsen en vergelijkbare vervoersmiddelen op termijn toe zal leiden. Dat het bepaalde mensen er toe aanzet extra te bewegen staat vast en is een goede zaak. Maar ik maak me ook zorgen om het effect in de anderen richting, namelijk mensen die lang niet meer dezelfde fysieke inspanning doen als voor de tijd van de elektrische fiets.
Men raadt overigens aan om naast rustig en matig intensief bewegen (b.v. elektrisch fietsen) ook geregeld intensief te bewegen. Dat kon ook het met een gewone fiets opboksen tegen de tegenwind zijn.

Renaat
Revanho schreef:
zo 18 dec, 2022 22:50

Maar de steeds groeiende problematiek van obesitas is voor een aanzienlijk deel een probleem dat veroorzaakt wordt door overmatig en ongezond eten. Als men uit de supermarkten alle ongezonde voeding zou weghalen, dan zou naar mijn schatting nog niet 1/3 van het aanbod over blijven.
Obesitas is (zoals je al stelt) helaas grotendeels een armoede/opleidings probleem. Wat dat betreft zal je ook zien dat eetgedrag en beweeggedrag correleert. Sterker nog, de duivel poept op de grote hoop; ik durf wel te wedden dat het ook zal correleren met blootstelling aan luchtvervuiling en andere negatieve factoren.
Vroeger werd er veel meer fysieke arbeid geleverd, deze mensen hadden geen gebrek aan beweging, ook als ze niet aan sport deden.
Een teveel aan beweging, wat dat betreft is balans ver te zoeken :(

Anders gezegd, mensen waren al ruim voor hun pensioen op en kapot. Zittend werk is dodelijk, maar het is evident dat er nu ook veel meer mensen fit de pensioenleeftijd halen, dus op dit punt was het vroeger niet "beter".

De trend dat we ouder worden is dan ook deels reden dat zowel het zorg als het pensioenstelsel het zo zwaar hebben.
Kijkt men b.v. naar de achteruitgang van de sportieve prestaties van kinderen en jongeren, dan wijst dat wel degelijk op een probleem.
Dat is inderdaad een enorm probleem, al vermoed ik dat schermtijd en gebrek aan leeftijdsgenoten (spelen op straat) daar een aanzienlijk grotere rol in spelen dan de e-bike.
Het blijft voor mij onduidelijk waar de elektrificatie van fietsen en vergelijkbare vervoersmiddelen op termijn toe zal leiden. Dat het bepaalde mensen er toe aanzet extra te bewegen staat vast en is een goede zaak. Maar ik maak me ook zorgen om het effect in de anderen richting, namelijk mensen die lang niet meer dezelfde fysieke inspanning doen als voor de tijd van de elektrische fiets.
Men raadt overigens aan om naast rustig en matig intensief bewegen (b.v. elektrisch fietsen) ook geregeld intensief te bewegen. Dat kon ook het met een gewone fiets opboksen tegen de tegenwind zijn.
Dat is zonder meer de vraag waar het hier om gaat. Het is in ieder geval opvallend dat een toename van autogebruik in de laatste decennia ook gepaard is gegaan met meer fitte ouderen. Het lijkt er toch sterk op dat fysiek werk niet leidt tot een hogere gezondheid en dat meer autogebruik niet zomaar leidt tot meer zieke ouderen.

O tempora, o mores!
Je moet onderscheid maken tussen je lichaam te zwaar belasten en te veel bewegen. Het eerste is zo gepiept, het laatste komt zelden voor.
Leon schreef:
ma 23 jan, 2023 16:24
Je moet onderscheid maken tussen je lichaam te zwaar belasten en te veel bewegen. Het eerste is zo gepiept, het laatste komt zelden voor.
Honderd procent mee eens. Maar op dat laatste punt is het juist onder ouderen beter gesteld dan ooit tevoren, ook gevoedt door een alles doordringende campagne vanuit de ouderenzorg. Zelfs mijn 85+ moeder (die elke dag fietst en wandelt en nooit een auto heeft gehad) doet nu aan aquajoggen met haar leeftijdsgenoten.

Let op! Het is zeker niet ideaal of hosanna... maar nostalgie is ook misplaatst. De door jou aangestipte bevolkingscurve is IMHO veel griezeliger dan onze beweegpatronen. :|
loknor schreef:
ma 23 jan, 2023 16:17

Het is in ieder geval opvallend dat een toename van autogebruik in de laatste decennia ook gepaard is gegaan met meer fitte ouderen. Het lijkt er toch sterk op dat fysiek werk niet leidt tot een hogere gezondheid en dat meer autogebruik niet zomaar leidt tot meer zieke ouderen.

O tempora, o mores!
Die ouderen over wie je het hebt zijn geboren tussen pakweg 1930 en 1950.
Ik weet niet hoe het toen zat in Nederland, maar ik vermoed dat obesitas veel minder voorkwam in deze groep toen ze jong waren. Ik vermoed ook dat ze - vergeleken met nu - relatief veel fietsten toen ze jong waren, of in hun dagelijkse leven gewoon veel meer bewogen.
Een ongezond leven (overgewicht, obesitas, nauwelijks nog beweging) begint nu veel vroeger. Ik ben er niet van overtuigd dat de generatie die nu jong is, even lang gezond zal blijven als de generatie geboren tussen 1930 en 1950. Al weet je maar nooit, met de vooruitgang van de medische wetenschap etc.
Ik schrik toch even als ik mijn vrouw hoor vertellen over de eetgewoonten van sommige leerlingen op de school waar ze lesgeeft. Lunch, dat is een pak chips uit de buurtsuper.
derdekeer schreef:
ma 23 jan, 2023 22:19
Die ouderen over wie je het hebt zijn geboren tussen pakweg 1930 en 1950.
Ik weet niet hoe het toen zat in Nederland, maar ik vermoed dat obesitas veel minder voorkwam in deze groep toen ze jong waren. Ik vermoed ook dat ze - vergeleken met nu - relatief veel fietsten toen ze jong waren, of in hun dagelijkse leven gewoon veel meer bewogen.
Je moet er dan wel bijvermelden dat precies deze leeftijdsgroep, en ook die uit de jaren 20, gemiddeld gezegd stevig heeft gezopen vanaf de jaren 60. Ik heb er veel van gekend.
Maar voor de rest kan ik je verhaal goed volgen.
Leon schreef:
ma 23 jan, 2023 22:28
Je moet er dan wel bijvermelden dat precies deze leeftijdsgroep, en ook die uit de jaren 20, gemiddeld gezegd stevig heeft gezopen vanaf de jaren 60. Ik heb er veel van gekend.
Maar voor de rest kan ik je verhaal goed volgen.
Vergeet ook Nico&Tine niet...
Ik schrijf dit ter ondersteuning van de mening van loknor, die naar mijn mening alle voorgaande meningen in een breder perspectief weet te plaatsen.
Leon schreef:
ma 23 jan, 2023 22:28
Je moet er dan wel bijvermelden dat precies deze leeftijdsgroep, en ook die uit de jaren 20, gemiddeld gezegd stevig heeft gezopen vanaf de jaren 60.
En de jeugd dan, stelletje zuipschuiten.
Hier in Twente en Achterhoek kunnen ze er wat van.

Terzijde:
Ik word altijd achterdochtig als ik mensen verkleinwoorden hoor gebruiken.
Ik heb wat aandeeltjes, ik heb een klein pensioentje, ik neem zo nu en dan een wijntje.
Meestal klotst het dan over de randen.