Burgerinitiatief “Nederland krijgt nieuwe energie” nog 620..

Ik deel niet snel mijn privepost maar deze is voor een ieder met een groen hart...

Wie wil zij steun betuigen? :lol:

Beste steunbetuigers,

Onlangs heeft u via http://www.nederlandkrijgtnieuweenergie.nluw steun betuigd aan ons burgerinitiatief waarin wij pleiten voor een overgang van vervuilende en steeds schaarser worden brandstoffen naar 100% hernieuwbare energie uit schone en onbeperkte bronnen (zoals zon, wind, aardwarmte en duurzame biomassa) uiterlijk in 2050. Het gaat erg goed met ons initiatief. Inmiddels hebben wij maar liefst 39.380 steunbetuigingen ontvangen. Ook diverse partijprominenten als Herman Wijffels, Jan Terlouw, Pieter Winsemius, Jacqueline Cramer en Wijnand Duyvendak steunen ons partijoverstijgende pleidooi.

We hebben dus nog maar 620 steunbetuigingen nodig voor het behalen van de 40.000 stemmen, waarmee we ons voorstel op de agenda van de Tweede Kamer kunnen brengen. Juist nu een nieuwe coalitie in de maak is waarin – kijkend naar de verkiezingsprogramma’s van VVD, CDA en PVV - de transitie naar hernieuwbare energie nog niet de hoge prioriteit lijkt te krijgen die het verdient, kan ons gezamenlijke pleidooi van doorslaggevend belang zijn. Gesteund door de genoemde partijprominenten zullen wij in de komende weken en maanden na het zomerreces van de Tweede Kamer duidelijk maken dat hernieuwbare energie helemaal geen linkse hobby is, maar een nationale noodzaak die bovendien veel kansen biedt voor ons bedrijfsleven en onze werkgelegenheid. Steeds meer onderzoeksrapporten uit binnen- en buitenland steunen ons in die opvatting. Het kwartje moet alleen nog vallen bij enkele van onze Kamerfracties en wij gaan hen daar op vriendelijke doch overtuigende wijze bij helpen.

Je kunt ons helpen om onze oproep in de Tweede Kamer nog meer kracht bij te zetten door nog meer steunbetuigingen te verzamelen. Mocht je nog gelijkgestemde mensen uit jouw omgeving nog niet op ons initiatief geattendeerd hebben, dan zou je ons initiatief enorm helpen door hen alsnog te jouw persoonlijke oproep te mailen met de link naar http://www.nederlandkrijgtnieuweenergie.nl

Samen kunnen we echt het verschil maken – juist in deze politiek woelige tijden. Bij voorbaat dank!

Met vriendelijke groet,
Namens het Duurzaamheid Overleg Politieke Partijen

Marco Witschge
Eric op de Fiets schreef: Wie wil zijn steun betuigen? :lol:
geregeld :wink:
Heb net getekend.
Zal er geen politiek getint verhaal van maken. Want ik vind nog steeds dat als je pro-millieu bent je zowel links als rechts kan zijn. Om een goed voorbeeld te geven: Kan me herinneren dat jaren geleden de VVD in de campagne duidelijk te kennen heeft gegeven dat het millieu een heel belangrijk punt is. Dat punt is alleen nog maar belangrijker geworden. Toch is jammergenoeg door de strijd van de partijen met de PVV het onderwerp millieu afgezonken naar een ongekende diepte. Heden ten dage wordt het nieuws alleen maar bepaald of het CDA de PVV racistisch vind of niet. Tja, het zal ook wel belangrijk zijn. Maar er zijn toch belangerijkere zaken dan dat!

Daarom goed initiatief (met motivatie).
done!
<verplaatst naar Achtergrond. Zie eerdere discussie over vergelijkbaar onderwerp.>
Ach ja, ik snap het ook wel. Triest is het wel.
Leo van Lierop schreef:Ach ja, ik snap het ook wel. Triest is het wel.
Alles wat hierheen verplaatst wordt, sterft in stilte :wink:
Kunnen ze het net zo goed gelijk definitief van het forum gooien, ook al is het prettiger fietsen in een schonere wereld! :wink:
Discussies over auto's mogen blijkbaar nog wel, maar discussies over het millieu niet. Ik vind dat raar.
Leo van Lierop schreef:Discussies over auto's mogen blijkbaar nog wel, maar discussies over het millieu niet. Ik vind dat raar.
Dit was niet eens een discussie, hooguit een oproep, die blijkbaar veel te weinig met wereldfietsen te maken had, alhoewel je daar heel verschillend over kan denken :wink:
Niettemin heb ik het toch nog gevonden en getekend. :)
Beste steunbetuiger,

Onlangs heeft u uw steunbetuiging gegeven aan ons burgerinitiatief op www.NederlandkrijgtNieuweEnergie.nl

Nogmaals enorm bedankt daarvoor. Gelukkig was u was niet de enige, want ons burgerinitiatief heeft al meer dan 45.000 steunbetuigingen verzameld. Wij, van het Duurzaamheidsverleg Politieke Partijen, gaan uw steunbetuiging op 7 december overhandigen aan vertegenwoordigers van het Nederlandse parlement. Want met dit enorme aantal steunbetuigingen kunnen we onze oproep direct op de agenda van de Tweede Kamer plaatsen: maak een breed (van links tot rechts) gedragen Deltawet Nieuwe Energie waarmee Nederland uiterlijk in 2050 helemaal kan overstappen naar schone en onbeperkte energiebronnen.

We zouden graag iedere steunbetuiger uitnodigen voor dit evenement. Daarvoor is de zaal echter wat te klein. Daarom hebben we at random selectie gemaakt uit ons bestand van steunbetuigers. Zij ontvangen de komende week een uitnodiging om bij het evenement in Den Haag aanwezig te zijn. Als u geen uitnodiging heeft gehad: houdt het nieuws rond 7 december in de gaten. Ook zal op onze site www.NederlandKrijgtNieuweEnergie.nl een verslag van de middag gepubliceerd worden. De feitelijke behandeling en besluitvorming door de Tweede Kamer ten aanzien van ons burgerinitiatief zal ongeveer 2 maanden na de aanbieding op 7 december plaatsvinden. Wij zullen u daar te zijner tijd nader over informeren.

Heel hartelijk dank nogmaals voor uw steun!

Namens het Duurzaamheidsoverleg Poltieke Partijen,

Marco Witschge, Harmen Bos
Leeg.