In het onderdeel "Te koop gevraagd" van dit forum kun je produkten te koop vragen die een relatie hebben met (wereld)fietsen.

Commerciële advertenties horen thuis in de categorie "commercieel nieuws".

Het is niet toegestaan om medicijnen hier op het forum te koop aan te bieden (of te vragen).
Indien dit wel gebeurt, dan zal het bericht zonder mededeling verwijderd worden.


Voor vragen en/of opmerkingen kun je altijd een van de moderators een PB sturen.

Op dit forum zijn verder de volgende regels van kracht:

1. Onderschrift en gebruikersnaam
Het onderschrift onder een bericht op het forum wordt tot 1 regel beperkt, de inhoud is vrij voor zover het consistent is met de andere regels. De ondertekenaar laat via de gebruikersnaam of onderschrift weten vanuit welke hoedanigheid het bericht wordt geplaatst. Neem als gebruikersnaam liever je echte naam, geen pseudoniem.

2. Verkeerde categorie
We hebben het forum ingericht in categorieën. Soms publiceren gebruikers berichten in een categorie die niet het beste past bij de inhoud van het bericht. De moderators verplaatsen dit bericht naar de juiste categorie en melden dit vervolgens aan de betreffende gebruiker via een pb of e-mail.

3. Commerciële uitingen
Voor commerciële uitingen hebben we een aparte forumcategorie ingericht: "commercieel nieuws". Deze categorie is alleen bedoeld voor commerciele uitingen die op wereldfietsers is gericht. In andere forumcategorieën laten we geen commerciële uitingen toe.

4. Technisch belastende berichten
We kunnen berichten om technische redenen aanpassen. Een voorbeeld is een foto in groot formaat. We kunnen dat het formaat van de foto aanpassen of de gebruiker verzoeken het bericht te veranderen.

5. Persoonlijke aanvallen
We tolereren geen persoonlijke aanvallen op ons forum.

6. Asociale berichten
We tolereren geen kwetsende, obscene, vulgaire, lasterlijke, haatdragende, bedreigende of sexueel-georienteerde berichten. Verder dient iedere gebruiker zich te houden aan de van toepassing zijnde wetten en regels.

7. Modereren
Als moderators van dit forum hebben we de opdracht de site zo veel mogelijk verschoond te houden van ongewenst materiaal. Bij "kleine" overtredingen (verkeerd onderschrift, ongewenste commerciële uitingen) kunnen we gebruikers vragen het bericht aan te passen of informeren we hen dat hun bericht verplaatst of verwijderd is. Bij grotere overtredingen (overduidelijke spam, persoonlijke aanvallen, asociale berichten) verwijderen we berichten zo snel mogelijk van de site. Gebruikers die zich niet houden aan deze voorwaarden of aanwijzingen van het beheer niet volgen, kunnen we tijdelijk of permanent verbannen. Eventueel stellen we de service provider van de gebruikers op de hoogte van hun wangedrag.