Je eigen naam gebruiken

Robertjan schreef:Nou Renaat, ik zou zeggen: geef je op als moderator! Kun je zelf invloed uitoefenen op de manier waarop moderators te werk gaan. Hans ziet je bericht/mail graag tegemoet.
Je beseft zelf hoop ik ook wel dat dat een heel makkelijke en goedkope opmerkingen is?
Ik weet dat de moderators vrijwilligers zijn die naar bestvermogen hun vrije tijd steken in dat moderatorschap. Dat respecteer ik, ik heb zelf ook honderden uren in het moderatorschap van diverse sites gestoken.

Maar het is niet omdat men iets als vrijwilliger doet dat men vrijgesteld moet worden van enige vorm van kritiek en dat men bij het krijgen van kritiek de 'doe het dan zelf-paraplu' kan en moet opsteken.

Renaat
eindgebruiker schreef: Dus jullie willen dat de moderatoren zich onderscheiden. Maar hoe dan? Als we Hans even als voorbeeld nemen, zou het dan voldoende zijn als hij moderator_Pietje als nickname gebruikt in zijn rol als moderator? Of moet het moderator_Hans zijn, of zelfs moderator_Hansvanderveeke?
Moeilijke vraag.

Ik ben geneigd om zelf moderator_Pietje voldoende te vinden. Dit omdat ik van mening ben dat ook moderators een zekere vorm van anonimiteit mogen genieten. (Want ik geloof ook dat sommige mensen terecht liever niet hun echte naam gekoppeld zien aan alles wat ze plaatsen op fora, zelf als ze daarbij altijd vriendelijke, beleefd, zinvol, ... posten.)
Aan de andere kant blijkt dat gezien het thema van dit forum en de achterliggende vereniging er vaak toch ook echte ontmoetingen uit voortvloeien. Mensen ontmoeten elkaar op fietsvakanties, beurzen, cursussen, ... In die gevallen is het prettig om de koppeling te kunnen maken tussen de echte persoon en de persoon die je aansprak op het 'bijhorende' forum.

Een uitgesproken mening over deze soms tegenstrijdige belangen (het recht op een vorm van privacy en de wens om te weten met wie men spreekt) heb ik voor dit forum (nog) niet. Maar een vorm van koppeling aan één individu (dus weten dat het moderator_Pietje was die dat schreef) vind ik het minimale.
(Wat o.a. de overheid, bedrijven, ... betreft is er voor mij geen discussie over, daar wil ik steeds een 'echte' naam van de persoon waar ik met communiceer.

Renaat
Revanho schreef:, ... In die gevallen is het prettig om de koppeling te kunnen maken tussen de echte persoon en de persoon die je aansprak op het 'bijhorende' forum.
Als moderator spreek je iemand aan in een rol en niet als persoon. Meestal om een niet positieve reden. Mijn ervaring is dat mensen daar zelden blij mee zijn hoe terecht of onterecht het aanspreken ook is. Ik vind dan ook dat die ervaring gekoppeld moet worden aan de rol en niet aan de persoon.
HansvanderVeeke schreef:
Revanho schreef:, ... In die gevallen is het prettig om de koppeling te kunnen maken tussen de echte persoon en de persoon die je aansprak op het 'bijhorende' forum.
Als moderator spreek je iemand aan in een rol en niet als persoon. Meestal om een niet positieve reden. Mijn ervaring is dat mensen daar zelden blij mee zijn hoe terecht of onterecht het aanspreken ook is. Ik vind dan ook dat die ervaring gekoppeld moet worden aan de rol en niet aan de persoon.
Eens!
Ik heb naast mijn leidinggevende gewoond, zij was mijn buurvrouw en op werk mijn leidinggevende. Heel eenvoudig, het zou ingewikkeld worden als we beide niet duidelijk in de betreffende rol zouden zitten.
Marjan schreef:
HansvanderVeeke schreef:
Revanho schreef:, ... In die gevallen is het prettig om de koppeling te kunnen maken tussen de echte persoon en de persoon die je aansprak op het 'bijhorende' forum.
Als moderator spreek je iemand aan in een rol en niet als persoon. Meestal om een niet positieve reden. Mijn ervaring is dat mensen daar zelden blij mee zijn hoe terecht of onterecht het aanspreken ook is. Ik vind dan ook dat die ervaring gekoppeld moet worden aan de rol en niet aan de persoon.
Eens!
Ik heb naast mijn leidinggevende gewoond, zij was mijn buurvrouw en op werk mijn leidinggevende. Heel eenvoudig, het zou ingewikkeld worden als we beide niet duidelijk in de betreffende rol zouden zitten.
Dat is volgens mij onvergelijkbaar. Natuurlijk moet het onderscheid het zijn in de rol die men speelt. Het dient dus duidelijk te zijn wanneer iemand als moderator spreekt en wanneer iemand voor zichzelf spreekt. Maar zoals eerder toegelicht is dat perfect mogelijk zonder in anonimiteit te vervallen. De grote meerderheid van de fora werkt zelf op die manier.
Ik vermoed toch ook dat je de naam van je baas kent?
Maar ken je de naam van de agent die jou verbaliseert als je fout geparkeerd staat? Want dat is de functie van de moderators die blijkbaar dreigementen en andere ongein in de mens naar boven haalt...
Als ik, om welke reden dan ook, terecht wordt gewezen door een moderator op dit forum, zal ik mij bij zijn of haar oordeel terecht neer moeten leggen. Zo zijn de spelregels. Ook als ik van mening verschil. De naam van de moderator maakt correspondentie zakelijker en netter.

Voor onbeschofte opmerkingen richting een moderator kunnen gepaste maatregelen worden genomen. Horken horen hier niet thuis.

Het voorbeeld van de parkeerbon op kenteken, is een fout voorbeeld. Bij een bekeuring of beschikking (bon) in persoon wordt de naam van de opsporingsambtenaar en de werkzame afdeling vaak medegedeeld of is op te vragen via het bekeurings- of beschikkingsnummer.

Verschuilen achter de anonieme naam van moderator straalt geen gezag uit.

Piet Vis.
Het lijkt me eerlijker je eigen naam te gebruiken, want onder een pseudoniem kan je eender wat over eender wie posten. Ik heb hier regelmatig gelezen, maar heb me nu pas als nieuw forumlid ingeschreven. Ik heb ervoor gekozen om me hier onder eigen naam te registreren. Een open vizier quoi. Blij om hier rond te kijken trouwens. Heel veel nuttige info!
Misschien goed om te melden waarom we als moderatoren een tijd geleden hebben besloten enkel te ondertekenen met moderator of het moderatorteam: het gebeurde ons te vaak dat er persoonlijke aanvallen (gelukkig niet fysiek) werden gedaan of gedreigd werd (soms zelfs met fysiek geweld) richting moderatoren. Het zal niemand verbazen dat de grofste uitingen niet op het publieke deel van het forum worden gedaan maar via pb's.

Tweede reden waarom we niet (altijd) met naam ondertekenen is dat de ingrepen die we doen vaak een resultaat zijn van onderling overleg. Of Hans, ik of een ander de reactie vanuit de moderatoren plaatst doet er dan niet toe. Inhoudelijk is de reactie dan afgestemd met minimaal een andere moderator.

Maarten
"Vaak".
Omdat "altijd" niet altijd lukt :wink:
Robertjan schreef:Nou Renaat, ik zou zeggen: geef je op als moderator! Kun je zelf invloed uitoefenen op de manier waarop moderators te werk gaan. Hans ziet je bericht/mail graag tegemoet.
RobertJan, dat is gewoon te gemakkelijk. Als je vindt dat alleen actieve forumleden een mening mogen hebben, ga je voorbij aan de crux van een vereniging.
Ik denk dat een goed compromis zou zijn Moderatior1 t/ 99 (ooit...)
Zo weet je van welke moderator berichten afkomen, zonder er een naam aan te hangen. Correspondentie voer je met het forum-beheer, daar hoeft geen naam onder.
Och gut, maar wat Renaat zegt klopt ook niet. En dat zou hij als geen ander moeten weten. Over bedreigingen kun je geen mening hebben. Je wordt bedreigd of niet.
Idem met onbekendheid van wie moderator is. Er zijn er 4 (ook al heeft 1 van de 4 weinig van zich laten horen in de afgelopen maanden). Wie kent ze allemaal? Precies, (bijna) niemand. Dat zijn dus 2 redenen waar je het niet mee oneens kunt zijn.

Dat Renaat iets anders bedoelt dan dat hij zegt, dat lijkt me inmiddels wel duidelijk. :wink:
Robertjan schreef:Dat Renaat iets anders bedoelt dan dat hij zegt, dat lijkt me inmiddels wel duidelijk. :wink:
Ik ben niet zo goed in tussen de regels lezen, dus dit was mij ontgaan. Renaat lijkt me iemand die over het algemeen vooral zegt wat hij bedoelt, dus dit klinkt als een vrij pedante opmerking.

Overigens grappig om te zien hoe dit topic, dat begon als een algemeen 'gebruik van je eigen naam of niet' is verworden/geëvolueerd tot een toespitsing op de naamgeving van de moderators.

Gegeven het feit dat het bekend is wie de pool van moderators vormt vind ik het niet per se nodig dat zij onder hun eigen naam modereren.
Ik vind het overigens te gek voor woorden dat bedreigingen een van de redenen is om niet onder de eigen naam te modereren. Ik heb er geen enkele moeite mee dat mensen die zich op zo'n manier uiten subiet van het forum worden geweerd, en eventueel hun lidmaatschap van de vereniging wordt beëindigd.
PeterVanRijn schreef:Ik vind het overigens te gek voor woorden dat bedreigingen een van de redenen is om niet onder de eigen naam te modereren. Ik heb er geen enkele moeite mee dat mensen die zich op zo'n manier uiten subiet van het forum worden geweerd, en eventueel hun lidmaatschap van de vereniging wordt beëindigd.
Op grond van mijn contact met de anonieme moderator(s) denk ik dat die "ernstige bedreigingen" met een korrel zout genomen moeten worden. Verder zal het zo zijn dat figuren die bedreigingen uiten dat waarschijnlijk óók anoniem doen. Weren van het forum of beëindigen van het lidmaatschap zal daarom niet mogelijk zijn, hooguit kan een nickname geblokkeerd worden.
De moderatoren zijn de gastheren of -vrouwen (indien van toepassing) van dit forum, dus het is in de eerste plaats aan hen te beoordelen wat kan of niet kan op het forum. Als je het er niet mee eens bent kan je dat in een PB naar ze toe sturen. Ik heb ook een keer de fout gemaakt daarover op het openbare deel van het forum in discussie te gaan. Ben daarvoor, terecht, door een ander forumlid op de vingers getikt. Als de manier van werken van de moderatoren echt een probleem is, lijkt me dit iets om binnen de vereniging (ledenvergadering of overleg met bestuur) op te lossen. Voor de rest moeten we naar mijn mening ons gewoon neerleggen bij wat de moderatoren beslissen.
Robertjan schreef:Och gut, maar wat Renaat zegt klopt ook niet. En dat zou hij als geen ander moeten weten.
Als je niet verduidelijkt wat er volgens jou niet klopt aan wat ik schreef dan voel ik me genoodzaakt dat voorlopig als een niet valide opmerking te beschouwen.

Renaat
Robertjan schreef:Over bedreigingen kun je geen mening hebben. Je wordt bedreigd of niet.
Dat is pertinente onzin. Bedreiging is bij uitstek een gevoelskwestie: we zeggen niet voor niets dat iemand zich bedreigt vóelt. Waar de grens ligt waarbij men zich bedreigt voelt, verschilt per persoon.
Alien schreef:
Robertjan schreef:Over bedreigingen kun je geen mening hebben. Je wordt bedreigd of niet.
Dat is pertinente onzin. Bedreiging is bij uitstek een gevoelskwestie: we zeggen niet voor niets dat iemand zich bedreigt vóelt. Waar de grens ligt waarbij men zich bedreigt voelt, verschilt per persoon.
Dit. Hoewel strafrechtelijk gezien er wel duidelijke criteria zijn voor wat geldt als bedreiging en wat niet, daarin is de persoonlijke mening niet zozeer van betekenis.

Overigens denk ik persoonlijk niet dat het gebruik van eigen naam ook maar enigszins een verschil zal maken in het uiten van serieuze bedreiging via bijv. PB richting moderators.