Mag je een volwassen persoon vervoeren in een bakfiets?

qua vrijheid is er nog een ander aspect: de vrijheid van de één om veel te mogen, eindigt waar de vrijheid van de ander in de problemen komt of afneemt. simpel gezegd: je hoort rekening te houden met een ander.
bekend voorbeeld op de middelbare-school-leeftijd: leerling (m/v/x/iets-anders) 'zegt' iets en het past of mag niet in die (les)situatie. leerling wordt daar op gewezen en zegt dan terug (want mondig :? ) : "maar ik heb recht op een vrije meningsuiting", alsof dat maakt dat je altijd en overal iets mag zeggen of je mening mag geven. dit laatste is dus niet zo.

dat rekening houden met een ander zit ook in het verkeerswetartikel 5: je mag een heleboel, maar niet (potentieel) ten koste van een ander.

maar/en: voor dit topic zijn we hopelijk toch wel zo ver dat iemand meenemen in de bakfiets waarschijnlijk wel mag. :D

er is trouwens nog een ander 'artikel 5' :) : spreid je vingers en houd je hand voor je gezicht. kijk nu tussen je vingers door.
'artikel 5' is namelijk ook een uitdrukking voor 'iets door de vingers zien' :lol:
De regels voor Belgie staan in artike;l 44 van de wegcode.
Zie https://www.wegcode.be/nl/regelgeving/1 ... yyngjgqfva
Maar blijft onduidelijk of een zitplaats voor kinderen ook gebruikt mag worden voor volwassen.
In Nederland is het ook niet duidelijk. Daar staat het in RVV1990 artikel
https://wetten.overheid.nl/BWBR0004825/ ... Artikel58a
(de Van Raam fietsen hebben specifieke zitplaatsen voor volwassen, dus dat is wel duidelijk).
Je zal er vermoedelijk geen boete voor krijgen.
Maar bij een ongeval kan het wel een hoop discussie opleveren over de aansprakelijkheid. Daar kan denk ik niemand zinvol antwoord opgeven wat de uitkomst zal zijn als niet een vergelijkbaar geval voor de rechter is geweest.
Of iets kan. Of het verstandig is dit te doen.
Of een volwassene vervoerd mag worden is hypothetisch. Zoals mag je op een motorfiets gaan staan terwijl deze rijd.
Op de kermis was dit als een attractie in een kooiconstructie te zien.
In mijn geboorteplaats was een motorbezitter die dit staaltje behendigheid buiten op straat deed.

Arcadis deed 22 november 2019 een quick scan veiligheid elektrische bakfietsen voor het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Hoofdconclusie. Er rijden meer dan 700 e-bakfietsen rond in Nederland voor vervoer van zes of meer kinderen. Onder andere als alternatief voor de Stint geworden. De e-bakfiets valt onder de Europese Machinerichtlijn 2006/EG, maar kan bij hoger vermogen en snelheid ook onder Verordening 168/2013 vallen en daarmee niet zijn uitgezonderd van EG-typekeur. Er is geen proactief toezicht op de e-bakfiets.
De relatieve veiligheid van de e-bakfiets is lager dan auto en personenbus, en gelijk of hoger dan lopen onder begeleiding en fietsen met kinderzitjes. De veiligheid van e-bakfiets is sterk afhankelijk van de context van het gebruik, zoals locatie van begin- en eindstation en route.

Aanbeveling is om de e-bakfiets expliciet mee te nemen bij de ontwikkeling van een breder kader voor de voertuigtoelating en extra veiligheidsmaatregelen in acht te nemen bij het professionele gebruik van e-bakfietsen voor het vervoer van kinderen, zoals vaste onderhoudsintervallen en verscherpt toezicht op onder meer de technische gesteldheid.
Bron: https://www.eerstekamer.nl/nonav/overig ... n/document

Uit het rapport;
Bij de e-bakfiets is het remvermogen voldoende, echter daar is in tegenstelling tot de
gemotoriseerde voertuigen geen keuring voor of toezicht op.
• Niet iedere e-bakfiets bezit een beschermende schil en indien aanwezig is deze van duidelijk
mindere kwaliteit dan die van de personenbus of auto.
• Er bestaat een kantelgevaar bij e-bakfietsen, met name bij modellen met een centrale besturing
(‘knikbesturing’) waarbij de gehele bak meedraait, in plaats van de veiligere besturing waarbij alleen
de wielen draaien. Met name bij plotselinge bewegingen kan een kantelgevaar optreden. Dit risico is
minimaal bij auto en personenbus.
• De vergevingsgezindheid is minder vanwege het ontbreken van bekleding of airbag.
• De herkenbaarheid van de e-bakfiets is minder helder dan van auto en personenbus. Net als e-bikes
zijn ook e-bakfietsen niet herkenbaar als elektrisch en kunnen dus een hogere snelheid hebben dan
medeweggebruikers verwachten.
• Er is geen rijbewijs nodig en iedereen kan een e-bakfiets met zes of meer kinderen besturen.
joukon schreef:
ma 08 aug, 2022 13:50
Of een volwassene vervoerd mag worden is hypothetisch.
Er zijn in Nederland toch heel veel projecten waarbij volwassenen - ouderen - in een bakfietsachtig ding zitten, al dat niet met E. Dat heet dan ook wel een riksja, meer specifiek een betjak, maar wat is het verschil? Foto van Fietsenallejaren:
Afbeelding
De bakfiets is hoofdzakelijk voor kinderen.
We gebruiken hem zeer occasioneel voor een volwassen persoon.

Ik denk dat het er vooral op neer komt of de "zitplaatsen" voor kinderen ook "geschikt" bevonden wordt voor een volwassen persoon.
Er moet immers een "zitplaats" voorzien zijn.

Aangezien je met een bakfiets voor een volwassen persoon toch bijna even goed zit als in die van ons lijkt het mij niet zo'n probleem. Het is sowieso niet minder veilig.
Ben ik de enige die geen chocolade van de bijdragen van Joukon maken?

Zoals HenkS hieronder zegt: als het niet is verboden, dan mag het. Dat is de kern.
En over alles wat mag kun je weer gaan discussiëren hier, of met een diender die het ook niet weet.
Misschien mag het zolang je geen andere (verkeers)wetten overtreedt. Of een verzekeraar zal uitkeren als je een ongeval veroorzaakt is de vraag.
Willem, aan welke verzekeraar denk je dan?
Want als je een ongeluk(je) hebt, en in medische zorg nodig hebt, zal die gewoon vergoed worden.
Bedoel de de WA verzekeraar, als je per ongeluk een deuk in andermans auto rijdt met je bakfiets?
Dan nog zal de verzekeraar met een verbod, overtreding, of onverantwoordelijk gedrag moeten komen aandragen.
Lijkt me sterk dat dat hier geldt.

Maar waarom heeft men zo last van risico-mijdend gedrag hier? Kom zeg, een beetje 'no guts, no glory' mentaliteit doet niemand kwaad. We gaan toch ook (nog?) niet met ingeknepen remmen met 25 km/u de helling af, want 'verzekering' of 'politie' of zo?
Ha Flix, ik vroeg het me gewoon af. Ik heb geen verstand van verzekeren (ik verzeker me zo min mogelijk). Het is meer dat een boete van de politie te overzien is, maar (letsel)schade van een andere orde kan zijn.

Ik keek even in de polisvoorwaarden van een fietsverzekering (die ik niet heb) en daarin staat ook iets over 'roekeloos gedrag' - geen idee of het vervoeren van volwassenen in een bakfiets er onder valt. En dan heb je nog de eerder genoemde WA.

Tot slot: je hebt het over risicomijdend gedrag. Er bestaat echter een verschil tussen risicomijdend gedrag en risicobewustzijn.

Nu ga ik fietsen hoor!
Over letselschade wordt over het algemeen erg overdreven gedaan. Iedereen leeft op eigen risico. De hoofdregel is dat als je schade hebt je daar zelf voor opdraait. Als je iemand voor letselschade wilt laten opdraaien, dan moet je van goede huize komen. Je moet een onrechtmatige daad aantonen. Als je volwassen passagier uit eigen vrije wil op je riksja of je bakfiets is gestapt, dan wens ik je daarbij veel succes toe.
Maar we dwalen af. De hoofdvraag is of het is toegestaan in het verkeer om een volwassen persoon in een bakfiets te vervoeren. Die is inmiddels wel beantwoord.
Het is in Belgie verboden om iemand op de fiets te vervoeren tenzij daar een "zitplaats" voor voorzien is. In Belgie is nogal veel verboden helaas.

Ik kom zelf uit Nederland dus ik kijk anders naar achterop een fiets zitten dan een hoe een Belg dat doet.

De politie agenten die ik sprak zouden mij overigens geen boute geven aangezien ze zelf het antwoord niet echt wisten.